Shutterstock
De manliga könsorganen i närbild

Testikler danner levedyktige sædceller etter 23 år i dypfryser

Amerikanske forskere har klart å få stamceller fra testikkelvev til å produsere sædceller etter å ha vært frosset ned til nesten 200 minusgrader.

Vevsprøver tatt fra testikler kan etter flere tiår med nedfrysing bli gjenimplantert og fortsette å produsere levedyktige sædceller. Det viser et nytt forsøk som er offentliggjort i tidsskriftet PLoS Biology.

Oppdagelsen kan få avgjørende betydning for gutter som blir rammet av kreft tidlig i livet, siden en av bivirkningene ved kreftbehandling kan være nedsatt fertilitet.

Hva tror du gjør mest vondt: en fødsel eller et spark i testiklene? Få svaret HER

Frosset ned til nesten 200 minusgrader

Vitenskapen har lenge arbeidet med ideen om å fryse ned testikkelvev og senere gjenimplantere vevet som inneholder stamceller.

Det har blant annet blitt utført med suksess i forsøk med makakaper, men da var nedfrysingen bare kortvarig. Det store spørsmålet var derfor om vevet og stamcellene tålte en lengre periode i frossen tilstand.

Derfor ville forskere ved det veterinærmedisinske fakultetet ved universitetet i Pennsylvania prøve det ut i praksis. Til forsøket brukte de testikkelvev fra hannrotter som hadde blitt kryobehandlet i 23 år.

Kryobehandling er nedfrysing helt ned til 196 minusgrader, der all biologisk aktivitet stanser og celler dør.

Tvärsnitt av testikel

Ett tvärsnitt av en testikel från en infertil mus visar hur den tidigare frusna stamcellsvävnaden från råttor (blå) koloniserar mustestikeln och återskapar dess förmåga att bilda spermier (i mitten).

© Eoin Whelan, Whelan et al., 2022, PLOS Biology, CC-BY 4.0

Oppdagelse skal hjelpe kreftrammede gutter

Forskerne implanterte deretter testikkelstamcellene i en bestemt type forsøksmus som mangler den immunreaksjonen som vanligvis ville fått kroppen til å støte fra seg fremmedlegemer – såkalte nakne mus.

Forsøket var vellykket og viste at stamcellene koloniserte musetestiklene og genererte alle de ulike celletypene som kreves for å danne sædceller.

Selv om det er snakk om dyreforsøk, er ikke forskerne i tvil om at oppdagelsen kan få stor betydning for om vi i framtiden kan gjenskape fertiliteten hos yngre gutter som har mistet forplantningsevnen sin i forbindelse med en kreftbehandling .