bloeddruppel

Tarmbakterier forvandler alle blodtyper til en

Et bestemt enzym i tarmene dine kan spise de sukkerstoffene som sitter på overflaten av de røde blodlegemene. Nå vil forskere dyrke bakteriene slik at alle kan donere blod til hverandre.

Omkring 112,5 millioner doser blod kommer hvert år fra blodgivere over hele kloden.

Men dessverre er det ikke alle typer blod som passer til alle pasienter.

På overflaten av de røde blodlegemene hos blodtypene A, B og AB sitter det ulike sukkerstoffer, såkalte antigener.

Hvis du mottar blod av en annen type enn din egen, angriper immunforsvaret antigenene i blodet, og det er livsfarlig.

Type 0 er den eneste blodtypen uten antigener, og derfor passer den til alle mottakere og er veldig etterspurt i verdens blodbanker.

Alle blodtyper blir til type 0

Nå har amerikanske forskere funnet ut hvordan de kan gjøre om alt blod om til type 0. Løsningen fant de i tarmsystemet vårt.

På innsiden av tarmenes sitter det noen sukkerstoffer som er nesten identiske med antigenene. Og i tarmene finnes bakterier som lever av å bryte dem ned ved hjelp av bestemte enzymer.

Bakteriene lever i symbiose med oss og hjelper oss med å fordøye maten, mens de får sukker fra tarmveggen.

Enzymer spiser blodcellenes ytterste lag

Bakterier i tarmene har den genetiske koden til enzymer som kan oppdage og fjerne de antigenene som sitter på overflaten av røde blodlegemer.

©

Tarmbakterier leverer oppskrift

Tarmbakterier (grønne skall) inneholder gener (blå og gule spiraler) som koder for enzymer som kan bryte ned bestemte sukkerstoffer i tarmveggen. Tarmbakterier inneholder gener som koder for enzymer som kan bryte ned bestemte sukkerstoffer i tarmveggen.

Blodtyper
© Shutterstock

Enzymer kan rense blodet

På overflaten av de røde blodlegemene sitter såkalte antigener (gule og blå staver), som ligner de sukkerstoffene som finnes i tarmen. Antigenene finnes på blodlegemer fra personer med blodtype A, B og AB. Når enzymer fra tarmen (gule og blå baller) møter blodlegemer med antigener, fjerner de dem, slik at de røde blodlegemene ikke har antigener lenger.

blodpose
©

Renset blod er universelt

Når antigenene er fjernet, kan blodet brukes til alle pasienter, akkurat
som blodtype 0, som er uten antigener fra naturens side.

Forskerne brukte bakterienes DNA til å produsere disse enzymene i laboratoriet. Deretter slapp de dem løs blant røde blodlegemer med antigener. Enzymene fjernet antigener 30 ganger så effektivt som tidligere enzymer som har vært prøvd.

Alt blod må behandles atskilt for å redusere risikoen for å spre infeksjoner, og derfor er det nødvendig å produsere enzymene billig og i store mengder.

Derfor vil forskerne nå teste enzymene i større skala og undersøke mulighetene for å foredle dem ved å velge ut og dyrke fram de bakteriene som produserer de mest effektive enzymene.