Shutterstock
Corona Sydamerika

WHO frykter nytt koronavirus fra Sør-Amerika

WHO retter nå oppmerksomheten mot en ny koronavariant som først spredte seg i Sør-Amerika, men som nå også har nådd Europa.

En variant av covid-19-viruset med navnet mu vil i tiden framover bli overvåket nøye av Verdens helseorganisasjon (WHO). Mu-varianten dukket første gang opp i Colombia i januar 2021, men siden er det rapportert om utbrudd i andre søramerikanske land og Europa.

Mu-varianten står bare for 0,1 prosent av covid-19-tilfellene der den spesifikke varianten har blitt påvist. Likevel mener WHO – og EUs senter for kontroll og forebyggelse av sykdom, ECDC – at mu-varianten krever ekstra oppmerksomhet.

Corona COVID-19 Mu test

Studier av smittetilfellene i Colombia har vist at mu-varianten er i kraftig vekst.

© Shutterstock

Det skyldes særlig to ting: For det første har mu-varianten evnen til å ta over ledelsen fra andre varianter. Det har vist seg i Colombia, der den nå står for 39 prosent av alle smittetilfeller, og i Ecuador, der den allerede står for 13 prosent.

For det andre har WHO mistanke om at mu-varianten kan snike seg forbi forsvarsverkene som vaksinene gir oss. Mu-varianten inneholder en kombinasjon av mutasjoner som gjør forskerne bekymret for at den, akkurat som den såkalte betavarianten, påvirkes mindre av vaksinene.

Det gjelder særlig den typen vaksiner som bygger på såkalt budbringer-RNA.

De fungerer ved at spesialkonstruert budbringer-RNA lurer cellene våre til å produsere proteiner som ligner på dem som finnes på overflaten av viruspartiklene. Det får deretter immunforsvaret vårt til å produsere antistoffer mot proteinene slik at det er forberedt hvis vi blir smittet av viruset.

Vaksinen fra Pfizer-BioNTech og Moderna-vaksinen virker på denne måten.

Corona Alpha Beta Delta Gamma
© Shutterstock

Mu-varianten kan konkurrere med de store

Den ekstra oppmerksomheten som er rettet mot mu-varianten, gjør den til en kandidat til å «rykke opp» i eliten av varianter. Der er det akkurat nå fire varianter, som stammer fra hver sin verdensdel.

Alfa-varianten:

Først observert i Storbritannia – nå til stede i 193 land.

Beta-varianten:

Først observert i Sør-Afrika – nå til stede i 141 land.

Gamma-varianten:

Først observert i Brasil – nå til stede i 91 land.

Delta-varianten

Først observert i India – nå til stede i 170 land.

WHO understreker at det kreves ytterligere forskning for å fastslå om mu-varianten er mer motstandsdyktig overfor vaksinene enn andre varianter.

Inntil videre har det bare vært mindre utbrudd av mu-varianten i Europa, men det er konstatert smittetilfeller av den i mange land, blant annet Danmark, Finland, Nederland, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og Portugal.