Shutterstock
Skimmelinfektionen mucormycose

WHO advarer mot ny pandemi-trussel

Trusselen er overalt i naturen. Og nå frykter forskere en risikabel utvikling for mennesket.

Sopper kan kurere oss når de brukes i penicillin, og de kan smake himmelsk når de tilberedes riktig. De er en kilde til liv og en viktig del av det biologiske mangfoldet.

Men de kan også gjøres oss dødelig syke.

Det slår en ny studie foretatt av WHO nå fast. Faktisk viser studien at soppinfeksjoner er skyld i opp mot 1,5 million dødsfall i året i verden, noe som er like mange som det dør av tuberkulose.

Hvis tendensen fortsetter, står vi med en potensiell pandemi som vi ikke er forberedt på. Ana Alastruey-Izquierdo, forsker i mikrobiologi.

En av hovedårsakene til det er at flere av soppene har blitt resistente overfor legemidlene våre, og det vekker bekymring blant de ledende forskerne på området.

«Hvis tendensen fortsetter, står vi med en potensiell pandemi som vi ikke er forberedt på», sier forsker Ana Alastruey-Izquierdo fra Carlos III Health Institute i Madrid.

Går for det svakeste immunforsvaret

De fleste soppinfeksjoner er opportunistiske, noe som betyr at de først og fremst rammer personer som allerede har et svekket immunforsvar som ikke klarer å avvise eller «spise» de eksterne infeksjonene.

Skimmelinfektionen mucormycose

Mens koronaepidemien skapte kaos i India i 2020, brøt en epidemi av soppinfeksjonen mucormycosis også ut. Dødeligheten var cirka 50 prosent, blant annet fordi mange ofre allerede hadde et svekket immunsystem på grunn av COVID-19.

© Shutterstock

Det kan for eksempel være personer som er rammet av HIV, kreft eller covid-19, eller som gjennomgår en form for immunterapi eller har fått en transplantasjon.

19 sopper truer folkehelsen

Blant all verdens sopper har WHO kategorisert 19 grupper som truer folkehelsen og delt dem inn i tre hovedgrupper.

Det er spesielt de som har fått merkelappen kritisk du bør være oppmerksom på. Der har nemlig mer resistens og en høyere dødelighet.

Her finner vi blant annet gjærsoppen Cryptococcus neoformans, som kan føre til infeksjonen Cryptokokkose, som oppstår i lungene og derfra kan spre seg til resten av kroppen og i verste fall utvikle seg til hjernehinnebetennelse.

Forskerne som står bak studien, gleder seg derfor over at det endelig blir kastet lys over utfordringen, men påpeker også at det ikke blir satt av nok midler til forskning på området.

Disse soppene kan gi alvorlige infeksjoner

Kritisk:
Cryptococcus neoformans, Candida auris, Aspergillus fumigatus og Candida Albicans.

Høy prioritet:
Nakaseomyces glabrata, Histoplasma spp., Eumycetoma causative agents, Mucorales, Fusarium spp., Candida Tropicalis og Candida Parapsilosis.

Medium prioritet:
Scedosporium spp., Lomentospora prolificans, Coccidioides spp., Pichia kudriavzeveii (Candida krusei), Cryptococcus gattii, Talaromyces marneffei, Pneumocystis jirovecii og Paracoccidioides spp.