Roskilde Festival
Menneskemængde til festival

Vitenskapen åpner for konserter

Med hurtigtester, god hygiene og munnbind er det forsvarlig å avholde store kulturbegivenheter nesten som vi kjenner dem. Det er konklusjonen fra de første forsøkene.

Etter en kald og kjedelig vinter gleder de fleste seg til en sommer med musikkfestivaler og kulturliv. Men akkurat nå stiger smittetallene i blant annet Norge, Frankrike og Tyskland, og sommerens fester henger i en tynn tråd.

I løpet av det siste året har forskere imidlertid forsøkt å teste smittespredningen ved større arrangementer. Dels for å avdekke risikoen ved å avholde dem, dels for å teste ulike smittebegrensende tiltak.

De første resultatene viser at det er forsvarlig å samle tusener av mennesker i festlig lag – men ikke uten begrensninger.

Frikjenner festlige forsamlinger

I Tyskland, Spania og senest Nederland har tverrfaglige forskningsprosjekter eksperimentert med større forsamlinger under koronapandemien.

Korona-app ga adgang til festivalen

Håndfaste konklusjoner er fortsatt ikke klare fra Nederland. Men fra de to andre forsøkene viser resultatene at:

  • Hurtigtester er effektive til å spore opp og unngå smitte i forsamlinger på opptil 500 personer.
  • Risikoen for at livebegivenheter med god hygiene og ventilasjon øker smitten i samfunnet, er «lav til veldig lav».

I dagene etter arrangementene ble forsøkspersonene koronatestet igjen. Med unntak av én person som så en fotballkamp i Nederland, testet ingen positivt.

Om fotballtilskueren har blitt smittet før eller etter, er uvisst, men der ser ikke ut til at han smittet andre under kampen.

Store forsamlinger må unngå smittecocktail

Konklusjonene fra forsøkene viser at kulturbegivenheter bør være trygge på tross av pandemien – i hvert fall så lenge arrangører og publikum tar visse forholdsregler.

Corona Guidelines WHO

Ifølge WHO kan risikoen for smittespredning holdes nede ved å unngå: 1. Overfylte steder 2. Nærkontakt 3. Begrenset plass. Hvis faktorene overlapper, er risikoen høyere.

© WHO

Verdens helseorganisasjon fraråder i utgangspunkt ikke større forsamlinger.

Til gjengjeld oppfordrer de om at alle arrangører innfører de nødvendige tiltakene mot smittespredning.