Shutterstock
Rna i kjernen på en viruspartikkel

Utrolig teori: Covid-19 flytter inn i DNA-et ditt

Som en parasitt kan koronaviruset innta og overta kroppens celler. Et oppsiktsvekkende forskningsresultat hevder nå at virusets DNA ikke forsvinner selv om infeksjonen er bekjempet.

Panikken spredte seg da 350 koronatester i Sør-Korea i april 2020 viste positive resultater hos pasienter som hadde blitt smittet med covid-19 et par måneder før.

Nå har to stamcellebiologer ved Massachusetts Institute of Technology lansert en kontroversiell teori som kan forklare fenomenet: En del av koronaviruspartiklenes arvemateriale, RNA, kan hos noen pasienter slå seg ned i cellenes DNA, slik hiv-virus gjør. Herfra kan koronavirus overføre arvemateriale til de kromosomene som blir med hver gang en celle deler seg.

Resultatet utfordrer den grunnleggende kunnskapen om koronavirus, og den blir beskyldt for å bidra til vaksinefrykt.

Virus og celle smeltet sammen i reagensrør

Koronavirus infiserer celler med arvematerialet sitt, som får cellene til å produsere nye viruskopier. Vanligvis holdes virus-RNA atskilt fra kroppens DNA – men ikke hos alle, hevder en ny vitenskapelig artikkel.

Se hvordan viruset vanligvis invaderer cellen

Den nye forskningen er offentliggjort i det store vitenskapelige tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, men allerede i desember 2020 delte biologene sine foreløpige resultater på den åpne forskningsplattformen BioRxiv.

Den gangen ble MIT-forskerne kritisert og nærmest hånet for teorien sin. Kritikerne mente den kunne skape frykt for at de RNA-baserte vaksinene fra Pfizer og Moderna kunne gjøre mennesker til virusmutanter.

Teorien bygger på forsøk med menneskeceller og SARS-CoV-2. I reagensrørene la forskerne til enzymer som gjør RNA om til DNA. Enzymene finnes naturlig i menneskekroppen, og i laboratoriet gjorde de at deler av virusets RNA ble til DNA, som deretter ble integrert i kromosomene.

I den nye studien er det to faktorer som styrker forskernes påstand.

  1. Virus-RNA-et integrerer seg i det menneskelige DNA-et i et tilfeldig og dermed naturlig mønster.
  2. I obduserte og nålevende koronapasienter fant forskerne spor etter virusintegrasjon i form av proteiner som bare kan stamme fra virus-RNA som har flyttet inn i DNA-et.

Forskerne kaller selv resultatene «uomtvistelige», og mottakelsen er denne gangen betraktelig mindre kritisk.

Teori kan medføre bedre behandling

Selv om virus i DNA-et lyder skummelt, er det ifølge forskerne ingenting å frykte. Det er ikke som en hiv-infeksjon. Tvert imot.

8 prosent av det fullstendige menneskelige arvematerialet, genomet, er trolig dannet ved integrasjon av virusmateriale.

Forskerne vil nå undersøke om de RNA-bitene som kanskje blir integrert i DNA, kan skape en varig beskyttelse og på sikt gi flokkimmunitet overfor SARS-CoV-2 i mennesker over hele verden. Slik antar forskerne at viruset bak spanskesyken fra 1918 kan ha mistet deler av smittsomheten sin.

Hvis teorien holder vann, kan helsepersonell i framtiden bli bedre rustet til håndtere langvarige koronainfeksjoner.