Coronadosis trækkes fra vaccineglas

Vaksinert eller ikke: Se hvordan korona rammer helt forskjellig

Hvor lenge er du syk, hvor mange smitter du, og hvor mange blir innlagt? Tall og grafikk viser de store forskjellene på covid hos de koronavaksinerte og alle andre.

Hvor lenge er du syk, hvor mange smitter du, og hvor mange blir innlagt? Tall og grafikk viser de store forskjellene på covid hos de koronavaksinerte og alle andre.

Shutterstock

1. Hvor mange vaksinerte og uvaksinerte blir koronasmittet?

Helsemyndigheter verden over understreker at de uvaksinerte – inkludert barn og vaksineskeptikere – holder i gang koronapandemien selv om oversikter viser at det i absolutte tall er flere vaksinerte enn uvaksinerte som blir smittet.

Paradokset skyldes ganske enkelt at det er flest vaksinerte i befolkningen. Ved å sammenligne 100 000 vaksinerte og 100 000 uvaksinerte blir oversikten snudd på hodet.

Tall fra helsemyndighetene i Wisconsin i USA illustrerer forskjellen helt tydelig.

Til venstre ser vi antall smittede (blå), innlagte (lilla) og døde (svarte) per 100 000 vaksinerte. Til høyre ser vi antall smittede (oransje), innlagte (røde) og døde (svarte) for hver 100 000 som ikke er vaksinert.

© Wisconsin Department of Health Services

For vaksineskeptikere er et typisk argument at smitte med koronavirus er som influensa – og derfor ikke så ille.

Men den største forskjellen mellom vaksinerte og uvaksinerte viser seg i innleggelser og dødsfall, noe man ser tydelig når tallene sammenlignes i mindre målestokk.

2. Hvilke ulike symptomer medfører smitte hos vaksinerte og uvaksinerte?

Mindre forskjeller viser seg også i symptomene.

Ifølge oversikter fra England, der koronasmittede selv har innberettet symptomene sine, har de fleste vaksinerte unngått varig hoste og feber hvis de blir smittet.

Forskjellen kan tyde på at covid-19 hos vaksinerte først og fremst rammer de øvre luftveiene, mens uvaksinerte i litt høyere grad blir rammet i lungene.

COVID-symptomer for vaccinerede og uvaccinerede
© Lasse Lund-Andersen

Vaksinerte får andre symptomer på covid

De vanligste symptomene blant vaksinerte

  1. Hodepine
  2. Rennende nese
  3. Nysing
  4. Vondt i halsen
  5. Tap av luktesans

De vanligste symptomene blant uvaksinerte

  1. Hodepine
  2. Vondt i halsen
  3. Rennende nese
  4. Feber
  5. Varig hoste

Det er mindre sannsynlig at vaksinerte utvikler alvorlig covid-19.

Hvor stor andel vaksinerte som får senskader etter smitte, er omdiskutert, men de fleste forskerne er enige om at koronavaksinen ikke beskytter 100 prosent mot senskader.

Studier tyder på at om lag fem prosent av de vaksinerte får senskader, mens det gjelder om lag 30 prosent av de uvaksinerte.

3. Hvor lang tid er uvaksinerte og vaksinerte smittsomme?

Er du koronavaksinert, blir du trolig ikke like syk som du ellers ville ha blitt. Derfor kommer du deg i utgangspunktet raskere og smitter heller ikke andre i like lang tid.

Smitteperiode coronavaccineret
© Lasse Lund-Andersen

En vaksinert som senere får covid, er smittsom i fem–seks dager.

Smitteperiode ikke-vaccineret
© Lasse Lund-Andersen

En uvaksinert som får covid, er smittsom i sju–ti dager.

Forskjellen i smittsomhet mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte er ikke avdekket enda, og derfor kan ikke vitenskapen fortsatt kartlegge nøyaktig hvordan og hvor mye begge befolkningsgrupper smitter.

Men det er avgjørende forskjeller: Hos de vaksinerte er viruspartiklene som blir produsert i kroppen, dekket av antistoffer på overflaten og ikke på langt nær så smittsomme.

Dessuten betyr de lavere infeksjonstallene hos vaksinerte at de er sengeliggende i 60 prosent kortere tid enn uvaksinerte.

4. Hvor mange smitter en uvaksinert kontra en vaksinert?

I begynnelsen av koronapandemien var smittetallet – eller R – i fokus. Tallet forteller hvor mange hver covidpasient smitter.

Etter vaksinenes inntog har tallet blitt vanskeligereå bruke i praksis fordi befolkningen er delt opp i de uvaksinerte, som smitter og blir smittet som tidligere, og de vaksinerte som ikke gjør det.

Det vil si at smittetallet er veldig ulikt de to befolkningsgruppene imellom.