Shutterstock
Gravsted – mest vanlige dødsårsaker i verden

De vanligste dødsårsakene i verden

Hjerte-kar-sykdommer er skyld i flest årlige dødsfall. Her kan du se hvilke andre sykdommer som når toppen av listen over de vanligste dødsårsakene i verden.

Verdens helseorganisasjon har utarbeidet statistikk over de vanligste dødsårsakene i verden.

Statistikken fra 2019 inneholder 55,4 millioner dødsfall, og de ti vanligste dødsårsakene står for 55 prosent av alle dødsfall.

De vanligste dødsårsakene i verden er

 • Nyresykdommer
 • Diabetes
 • Diarésykdommer
 • Demenssykdommer
 • Lungekreft og sykdommer i luftrør og bronkier
 • Sykdommer hos nyfødte
 • Nedre luftveisinfeksjoner
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom
 • Hjerneslag
 • Hjerte-kar-sykdommer

Les videre og lær mer om hvor mange mennesker som mister livet til sykdommene, og om det er en stigende eller en synkende tendens.

De mest almindelige dødsårsager

10. Nyresykdommer

 • Dødsfall: 1,3 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 2,3 prosent.

I 2000 døde 813.000 mennesker av nyresykdommer, som ble den 13. vanligste dødsårsaken i verden.

I 2019 har antallet dødsfall steget med nesten 60 prosent og derfor ende nyresykdommer i dag på en tiendeplass.

9. Diabetes

 • Dødsfall: 1,5 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 2,7 prosent.

Siden 2000 har dødsfall forårsaket av diabetes steget med 70 prosent, og tendensen er særlig stigende blant menn.

8. Diarésykdommer

 • Dødsfall: 1,5 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 2,7 prosent.

Dødsfall relatert til diaré er synkende. I 2000 døde 2,6 millioner mennesker av diarésykdommer, noe som betyr et fall på over 40 prosent i dag.

7. Demenssykdommer

Eldre og ung holder hverandre i hendene

Demens rammer som regel mennesker som er 65 år eller eldre. Sykdommen kan imidlertid også ramme yngre mennesker.

© Shutterstock
 • Dødsfall: 1,6 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 2,9 prosent.

Demensrelaterte dødsfall er i vekst. Globalt lider om lag 55 millioner mennesker av demens. Alzheimers – den vanligste formen for demens – står for 60–70 prosent av tilfellene.

Hvert år får 10 millioner mennesker en demensdiagnose. Kvinner rammes oftere enn menn og står for 65 prosent av tilfellene.

6. Lungekreft og sykdommer i luftrør og bronkier

 • Dødsfall: 1,8 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 3,2 prosent.

Tendensen er stigende, fra 1,2 millioner dødsfall i 2000 til 1,8 millioner i 2019.

5. Sykdommer hos nyfødte

Baby som er født for tidlig

Sykdommer blant nyfødte inkluderer infeksjoner, blodforgiftning og komplikasjoner i forbindelse med for tidlig fødsel.

© Shutterstock

Dødsfall: 2,0 millioner.
Prosentdel av alle dødsfall: 3,6 prosent.

Tendensen har falt mest i absolutte tall de siste to tiårene. I 2000 døde 3,2 millioner nyfødte barn av disse sykdommene, mens tallet i 2019 er 1,2 millioner.

4. Infeksjoner i nedre luftveier

 • Dødsfall: 2,6 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 4,7 prosent.

Antallet dødsfall har falt siden 2000, da 460 000 flere døde av infeksjonene. Nedre luftveissykdommer, inkludert lungebetennelse, er blant verdens dødeligste infeksjonssykdommer.

3. Kronisk obstruktiv lungesykdom

 • Dødsfall: 3,2 millioner.
 • Prosentdel av alle dødsfall: 5,8 prosent.

Dødsfall på grunn av KOLS har steget siden 2000. Over 80 prosent av dødsfallene skjer i lav- og mellominntektland, og risikofaktorer teller tobakksrøyk, luftforurensning og kjemikaliedamper.

2. Hjerneslag

Mann med skader etter hjerneslag

Plutselig lammelse i den ene siden av ansiktet kan være et tegn på hjerneslag.

© Shutterstock

Dødsfall: 6,1 millioner.
Prosentdel av alle dødsfall: 11 prosent.

Tendensen har steget siden 2000. Hvert år rammes omkring 15 millioner mennesker av hjerneslag i form av en blødning eller en blodpropp i hjernen. I tillegg til de 6,1 millionene som dør av hjerneslag, får nesten like mange varige men.

1. Hjerte-kar-sykdommer

Dødsfall: 8,9 millioner.
Prosentdel av alle dødsfall: 16 prosent.

Hjerte-kar-sykdommer har vært den vanligste dødsårsaken i verden gjennom de siste 15 årene – og antallet dødsfall stiger hvert år.

Hjerte-kar-sykdommer dekker over hjerteinfarkter og såkalte iskemiske hjertesykdommer som skyldes innsnevringer i de blodårene som forsyner hjertet med oksygenholdig blod.