Shutterstock
Pasienter på indisk sykehus

Svart sopp fortærer Indias COVID-pasienter

Mukormykose – infeksjoner med sopp – har eksplodert hos koronapasienter i India. Soppen infiserer øyne, nese og hjerne og dreper 46 prosent av de infiserte på noen få dager. ADVARSEL: Sterke bilder.

Tusenvis av covid-19-pasienter i India får fjernet øyne, nese eller kjevebein i et desperat forsøk på å redde dem fra den visse død.

Årsaken er mukormykose – soppinfeksjoner som for tiden rammer det allerede hardt prøvde indiske helsevesenet.

Når en pasient blir infisert, oppstår det feber og hodepine, samt hevelser i ansiktet. Nese og bihuler tettes til eller blør. Imens brer svarte flekker seg raskt på neseryggen og i ganen.

46 prosent er døde innen få dager.

Svart sopp finnes overalt i luften

Den vanligvis sjeldne soppinfeksjonen skyldes en sopp som først og fremst finnes i jord, men også i materiale i forråtnelse, som frukt, planter og dyreavføring.

Sort sopp i kompostdynge

Soppsporene sprer seg i luften og kan nå svelget og luftveiene. De kan også infisere åpne sår.

© Thiedbold / Wikimedia Commons

Sporene finnes overalt og er stort sett umulige å unngå. Men det er først og fremst diabetikere og mennesker med nedsatt immunforsvar som blir syke av møtet.

Hvis det skjer, kan sporene sette seg i bihulene og spre seg til nesen, øynene, munnen og i verste fall hjernen. På sin vei gjennom kroppen bryter soppen ned vevet og medfører synstap og til slutt død.

Derfor er leger ofte nødt til å fjerne deler av ansiktet.

Covid-19 og dødssopp arbeider sammen

Sykdomsbildet er det samme for de fleste av de indiske pasientene: Et par uker etter behandling for covid-19 vender de – 80 prosent er diabetespasienter, typisk yngre – tilbake med symptomer på en soppinfeksjon i ansiktet.

Advarsel: Sterke bilder

Sort sopp i ansiktet

En pasient er tydelig merket etter å ha klart seg gjennom en infeksjon med svart sopp.

© Ran Yuping et al. / Wikimedia Commons

8848 indere har blitt rammet, og stigningen har vært eksplosiv. I normale år blir bare omkring 20 rammet.

Årsaken til den plutselige stigningen er ukjent, men to faktorer kan være involvert:

  • I 76,3 prosent av tilfellene har covidpasientene fått binyrebarkhormon. Steroidene hemmer covid-19-infeksjonen i lungene ved å hindre at pasientenes immunforsvar går amok. Men nettopp det åpner samtidig for den svarte soppen.
  • Ifølge Al-Jazeera sier leger at urene oksygenapparater ved sykehusene kan være kilden til infeksjonene. Sesongvariasjoner i soppsporenes utbredelse kan kanskje forklare hvorfor utbruddet skjer nå.

Hvis mukormykose blir oppdaget i tide, kan det behandles med soppdrepende medisin.

Soppen smitter ikke mellom mennesker.