Shutterstock

Studie trukket tilbake: Forsøk med Trumps koronacocktail begynner igjen

En malariapille har på kort tid både blitt utropt som mulig mirakelbehandling og forbundet med livsfarlig kvakksalveri i kampen mot koronavirus. Nå jakter på forskere igjen på sannheten om det omdiskuterte preparatet.

Etter flere uker med opphetet debatt begynner forsøk med det omdiskuterte preparatet hydroksyklorokin som koronamedisin igjen. Det skjer etter en studie i det medisinske tidsskriftet The Lancet har blitt trukket tilbake.

Illustrert Vitenskap skrev tidligere om studien som mente å kunne dokumentere en overdødelighet blant COVID-19-pasienter som ble behandlet med preparatet.

Tilbaketrekningen skjer fordi forskerne bak ikke lenger kan stå inne for studien.

Debatten raser om malariapille

Hydroksyklorokin er opprinnelig utviklet til å forebygge malaria og brukes i dag mot gikt- og hudsykdommer. Flere leger har foreslått preparatet som behandling mot COVID-19, noe som har fått støtte av for eksempel Donald Trump, som faktisk har behandlet seg selv med medisinen.

Mange forsøk med malariapillen ble imidlertid satt på pause fra slutten av mai, da The Lancets metaanalyse av 96 000 COVID-19-pasienters sykdomsforløp konkluderte med at preparatet medførte en overdødelighet. Studien viste at hver fjerde pasient under behandling med hydroksyklorokin døde, mot bare elleve prosent av pasienter som mottok annen behandling.

Resultatet møtte kritikk, og The Lancet iverksatte derfor en ekstraordinær fagfellevurdering, som imidlertid raskt ble droppet da firmaet Surgisphere, som leverte data til studien, av hensyn til pasientenes fortrolighet nektet adgang til datasettene. Dermed kunne ikke tre av studiens fire forskere – den fjerde er direktør for Surgisphere – lenger stå inne for kvaliteten på tallene og trakk utgivelsen tilbake.

Hydroksyklorokinforsøk begynner igjen

Så langt har ikke forskere verken kunnet bevise gunstige eller skadelige effekter av malariapillen når den brukes mot koronavirus.

Derfor begynner blant andre World Health Organization igjen forsøk med hydroksyklorokin.

WHO: Ikke noe tegn til fare i forsøk

De siste resultatene antyder at hydroksyklorokin neppe er en mirakelkur. En fortsatt ikke fagfellevurdert studie viser for eksempel at dødeligheten blant pasienter som får hydroksyklorokin, ligger på nivå med pasienter som får annen behandling.

En annen studie kunne ikke komme fram til beviser på at malariamedisinen skulle forebygge smitte med koronavirus – slik Donald Trump har hevdet.