Shutterstock

Slik unngår du koronavirus hjemme

En lunken, oppvridd oppvaskfille er ikke nok til å stagge koronaviruset. Men med en kombinert innsats av rengjøring og desinfisering kan du lett fjerne viruspartiklene fra overflatene i hjemmet.

Det nye koronaviruset holder nå store deler av verdens befolkning innendørs.

Karantenereglene skal redusere risikoen for smitte i det offentlige rom, men innen hjemmets fire vegger er det opp til den enkelte å beskytte seg mot viruspartikler som finner veien inn via for eksempel håndflater eller yttertøy.

Ved å justere dine daglige rengjøringsvaner i hjemmet kan du ruste deg selv best mulig til å bli én av de som slipper unna smitten.

GUIDE: Slik holder du hjemmet virusfritt

Familiemedlemmer smitter hverandre

Etter grundige studier har verdens helsemyndigheter avdekket i hvor høy grad smitte blir spredt mellom familiemedlemmer i hjemmet, og hvordan den begrensede plassen for eksempel påvirker sykdommens alvor.

Meldinger fra Kina tyder for eksempel på at viruspartiklene først og fremst sprer seg via familiemedlemmer og nære kontakter – og i mindre høy grad gjennom smittespredning i samfunnet via for eksempel busser og butikker.

En metastudie av smittekjeder som involverer 75.000 personer, har vist at beboere i en husstand har 16,6 prosents risiko for å bli smittet hvis én i huset får COVID-19.

Et mindre amerikansk studie har imidlertid vist en mye høyere smitterisiko i hjemmet: 53 prosent.

Ifølge tall fra de tyske helsemyndighetene er hjemmet overordnet sett det stedet hvor flest smittetilfeller oppstår: De utgjør opp mot halvparten av tilfellene.

Derfor anbefaler amerikanske helsemyndigheter at en koronapasient om mulig blir isolert i ett rom i hjemmet, straks ...

  • etter COVID-lignende symptomer melder seg.
  • etter en test tatt på grunn av økt mistanke om smittefare.
  • etter et positivt testsvar.

Pasienten bør ikke dele toalett med andre i husstanden og god hygiene – inkludert hyppig håndvask, rengjøring og avspriting av særlig de utsatte kontaktflatene og utlufting – skal sikre at smitten best mulig unngås.