Slik spres smitten fra dyr til menneske

En mikrobe må ta tre avgjørende skritt hvis den skal overføres fra dyr til menneske.

Monkey drawing

Tre faktorer avgjør om en smittsom sykdom som oppstår i et dyr, kan overføres til mennesker og utvikle seg til en sykdom som smitter mellom mennesker: Mikroorgansimen må i kontakt med en dyrevert, derfra må den finne veien til mennesker for til slutt å være i stand til å overvinne artsbarrieren og immunforsvaret vårt.

1. Dyrevert

Det er bl.a. avgjørende om mikroben finnes i en eller mange dyrearter, hvor stor tetthet vertene har, og om sykdommen overføres direkte f.eks. ved bitt, eller indirekte.

Chicken farm

2. Menneskekontakt

Hvordan og hvor ofte vi møter mikroben, er avgjørende for om den overføres. Det kan f.eks. skje ved at vi trenger inn i dens levesteder, at tettheten av sykdomsbærende blodsugende insekter øker, eller at vi endrer atferd og f.eks. spiser mer kjøtt.

Lumberjack in jungle

3. Sannsynlighet for infeksjon

Hvis mikroben kan overvinne immunforsvaret hos nær beslektede pattedyr, er det grunn til å være på vakt, mens vi ikke har stort å frykte fra sykdommer i fjernt beslektede dyr. Varighet og hyppighet av kontakt betyr mye, i likhet med at god hygiene er avgjørende for om dyrenes mikrober kan få kontakt.

infectious microbe