Schizofreni er mer arvelig vi har trodd

Den hittil mest omfattende studien av årsakene til schizofreni viser at den invaliderende psykiske sykdommen er genetisk betinget i 79 prosent av tilfellene.

Schizofreni

79 prosent av de schizofrene har arvet sykdommen fra sine foreldre, viser ny stor studie.

© Shutterstock

Fire av fem tilfeller av schizofreni kan spores til gener nedarvet fra foreldrene. Det viser en ny og svært omfattende studie foretatt av forskere ved Københavns Universitet, som nylig ble publisert i Biological Psychiatry.

Forskerne brukte en metode der de sammenlignet eneggede og tveeggede tvillinger, og her fant de ut at schizofreni i langt høyere grad er til stede hos begge tvillingene hvis de er eneggede.

Eneggede tvillinger har 100 prosent like gener, mens tveeggede bare deler omkring 50 prosent. Genetisk betingede sykdommer vil derfor oftere være til stede hos begge tvillingene hvis de er eneggede.

Enorm tvilling-studie

Utfordringen med tvilling-studier er at datagrunnlaget vanligvis ikke er stort nok. Mindre studier fra Sverige og Finland har allerede påvist en sammenheng mellom schizofreni og gener.

Men i Danmark finnes det et omfattende register med alle tvillinger født siden 1870.

Informasjoner fra nesten 32.000 tvillinger født mellom 1951 og 2000 ble kryssjekket med data fra Det psykiatriske sentralregistret, og resultatet var tydelig. Hos 79 prosent kan schizofreni spores tilbake til genene.

Schizofreni er ikke én sykdom

En av svakhetene ved denne typen studier er at schizofreni ikke er én sykdom, men et symptombilde, og forskere har etter hvert identifisert flere ganske ulike symptombilder.

Forskere har blant annet funnet ut at schizofreni ofte skyldes en ubalanse i dopaminsystemet. Dopamin er et signalstoff i hjernen som virker motiverende.

Men hos noen schizofrene fungerer dopaminsystemet fint, mens det er en ubalanse i andre signalstoffer som skaper symptomene. Og selv om symptomene ligner på overflaten, er de likevel ganske forskjellige. Det gjør både sykdomsbegrepet og behandlingen kompleks.

Mulighet for bedre behandling

Derfor gjentok forskerne studien med et bredere psykose-spektrum. Det vil si at det også tok med personer som hadde noen av de samme symptomene som personer med schizofreni, men uten å ha fått denne diagnosen.

Men resultatet var nesten det samme. 73 prosent av tilfellene var genetisk bestemte.

Den nye forskningen åpner for at man kan begynne å lete etter de genene som er årsak til sykdommen, og dermed bane vei for bedre behandlingsmuligheter.

Fakta om schizofreni

Mer enn 21 millioner mennesker lider av schizofreni på verdensplan. Det er en alvorlig psykisk lidelse, som er karakterisert ved tanke- og forstyrrelser samt problemer med oppfattelse og selvbevissthet. 1 av 2 får ikke tilstrekkelig behandling for lidelsen.