Shutterstock
Salmonellabakterier

Salmonella

Du må huske å gjennomsteke kyllingen, og egget må ikke være for bløtkokt. Slik lød rådene en gang når det handlet om å forebygge salmonella. Men hva er egentlig salmonella? Er det farlig? Og hvordan kan man i så fall unngå å bli smittet i dag?

Hvad er salmonella?

Salmonella er en bakterie som kan gjøre deg syk hvis den finner veien til tarmsystemet ditt. Salmonella i tynntarmen går også under navnet salmonellose på fagspråk.

Det finnes mer enn 2500 undertyper av arten Salmonella enterica, som er den som oftest rammer mennesker.

Det er ulikt hvordan salmonella rammer. De infeksjonene som salmonellabakterier kan forårsake, kan nemlig deles inn i tre overordnede typer:

  • Ved Salmonella enterokolitis oppstår det ofte betennelse i tykk- og tynntarm. Denne formen for infeksjon kommer vanligvis til uttrykk ved diaré, magesmerter, hodepine og feber.
  • Ved Salmonella typhi (også kjent som tyfus) er det risiko for blant annet høy feber, diaré, tarmblødninger og mental forvirring. Uten behandling ligger dødeligheten på om lag 10–20 prosent. Tyfus forekommer sjelden i Norge, men må omgående behandles med antibiotika hvis uhellet er ute.
  • Ved Salmonella septicemia (også kjent som blodforgiftning) har bakteriene ofte beveget seg over i blodet, noe blant annet kan føre til betennelse i flere av kroppens organer. Denne formen for blodforgiftning behandles med antibiotika og en såkalt intravenøs væske rett i blodet.

Hvordan blir man smittet med salmonella?

Det er vanligvis matvarer som er skyld i salmonellasmitte. Svinekjøtt er et av de hyppigste smittekildene, men også salater, melkeprodukter og urent drikkevann kan inneholde de smittsomme bakteriene.

I Norge er det ikke noe stort problem med salmonella i kyllingkjøtt, men det anbefales likevel at kjøttet gjennomstekes.

Når salmonellabakterien har funnet veien til kroppen, kan den bevege seg rundt ved å rotere «halene» sine, som på fagspråk kalles flagella.

Når salmonellabakterien infiserer tarmen, foregår det ved at den trenger gjennom tarmens epithelvev, som er en tett samling av celler som fungerer som en slags beskyttende overflatebekledning på hele tarmen.

Salmonellabakterier under mikroskop

Slik ser salmonellabakteriene ut under mikroskop. Her ser vi det stavformede utseende med flagella stikkende ut.

© Shutterstock

Matvarer er imidlertid ikke den eneste smittekilden. Salmonellabakterier kan nemlig også overføres fra mennesker og dyr, som for eksempel gnagere.

Hvordan er sykdomsforløpet med salmonella?

Fra du har blitt smittet til du får symptomer, går det vanligvis to dager. Selve sykdomsforløpet tar sjelden mer enn en uke, men det kan godt ta lengre tid.

Av de som blir smittet med salmonella, er om lag 10 prosent av dem smittsomme bærere etter to måneder. Det er imidlertid svært få av disse som ender med å bli kroniske smittebærere.

Omtrent en uke etter at symptomene har forsvunnet, er det mulig å ta en kontrollprøve. For personer som jobber i matvareindustrien eller i helsesektoren, anbefales det imidlertid at de først møter på jobb når det foreligger to salmonellaprøver med negative svar.

LES OGSÅ: Nå kjenner vi bakterienes hemmelige forsvar

Hvordan unngår man å bli smittet med salmonella?

Det mest effektive våpenet mot salmonellabakterier er god hygiene – ikke minst på kjøkkenet. Det gjelder både måten maten tilberedes på og at man sørger for å holde hendene rene.

Salmonella i rått svinekjøtt

Når mat eller drikke er urent, kan produktene inneholde salmonellabakterier. Her er det viktig å huske at maten ikke trenger være full av mugg for å inneholde bakteriene. Rått svinekjøtt som ser rent og ferskt ut, kan altså godt inneholde salmonella.

© Shutterstock

Det er dessuten viktig å unngå at eventuelle salmonellabakterier fra for eksempel emballasje ikke blandes med den maten som tilberedes.

I tillegg er det viktig at svinekjøtt, hakket kjøtt og fjærkre gjennomstekes.

Ved reiser til u-land der det er risiko for å bli smittet med salmonellavarianten tyfus, er det mulig å la seg vaksinere før avreise. Det er blant annet mulig på Statens Serum Institut.

Hvilke symptomer oppstår i forbindelse med salmonella?

Det vil vanligvis gå omkring to dager fra smitte til symptomene på salmonella begynner å vise seg.

De vanligste symptomer på salmonellainfeksjon er:

  • Diaré
  • Magesmerter
  • Kvalme
  • Oppkast
  • Feber

Har legen din mistanke om at du har blitt smittet med salmonella, vil du ofte bli bedt om å avgi en avføringsprøve som senere vil bli analysert. Viser det seg at den inneholder salmonellabakterier, vil du få melding fra egen lege.

Kvalme er symptom på salmonella

Hvis du har hatt voldsom diaré og følt deg avkreftet i et døgn, bør du oppsøke legehjelp.

© Shutterstock

Vanligvis er ikke infeksjonen med salmonella særlig farlig. Men på grunn av diaré kan det oppstå dehydrering som kan være farlig over tid.

Ved alvorlig væskemangel vil den smittede bli innlagt på sykehuset for å få tilført væske ved hjelp av et drypp.

Hvordan blir man behandlet for salmonella?

Som regel må ikke en salmonellainfeksjon behandles siden immunforsvaret i de fleste tilfeller selv bekjemper bakterien på under en uke.

I spesielle tilfeller behandles det med antibiotika. Det skjer blant annet for personer med svekket immunforsvar eller nyfødte babyer.

Hvor mange blir rammet av salmonella i året?

Det registreres om lag 1000 salmonella-relaterte smittetilfeller i året i Danmark.

Imidlertid var tallet litt lavere i 2020, noe som kan skyldes vår lave reiseaktivitet på grunn av covid-19-restriksjonene.

Danske myndigheter påpeker imidlertid at det reelle tallet antagelig er en del høyere siden ikke alle går til legen med symptomene sine. En av årsakene til dette kan være at symptomene minner om vanlige influensa-symptomer som ofte går over av seg selv.

LES OGSÅ: Bakterier går til angrep på kreften
LES OGSÅ: Farlige bakterier koblet med bestemt type hundemat