Ensomhet er livsfarlig

Lever du en eneboer-tilværelse, og føler du deg veldig ensom? Da er du i faresonen for å dø tidligere.

Farligt at være ensom ny

Nesten alle har prøvd hva det vil si å føle seg ensom – kanskje på grunn av et brudd med kjæresten eller fordi vi har mistet noen som sto oss nært.

Men det er nok de færreste som vet at ensomhet er livsfarlig – eller at det er forbundet med fedme, demens, søvnproblemer og hjerte/kar-sykdommer.

En studie fra Brigham Young University er basert på store mengder tidligere forskning. Den viste seg at personer som var utsatt for sosial isolasjon eller ensomhet, og personer som bodde alene, hadde henholdsvis 29, 26 og 32 prosent høyere sannsynlighet for å dø tidlig.

Å være ensom er et naturlig signal

Fra et evolusjonært perspektiv har mennesker alltid vært avhengige av grupper. Derfor kan ensomhet betraktes som en naturlig reaksjon som binder oss til andre mennesker.

Ensomhet er et begrep som betegner en negativ følelsesmessig tilstand. En ensom person opplever en uoverensstemmelse mellom de relasjonene han eller hun ønsker, og de relasjonene han eller hun faktisk har.

En ensom person blir ikke forstått

Følelsen av ensomhet er subjektiv og knytter seg ikke til hvor mye tid man tilbringer med andre. Den er knyttet til kvaliteten på de relasjonene man har. En ensom person vil typisk oppleve at han eller hun ikke blir forstått av andre, eller en mangel på meningsfulle relasjoner skriver IFL Science.

For noen mennesker kan ensomhet være midlertidig – for eksempel hvis en kjæreste eller nær venn er bortreist. For andre er det en langvarig tilstand. for eksempel etter en skilsmisse eller et dødsfall. Tilstanden kan bli permanent hvis man ikke har andre å knytte seg til.