Shutterstock

Protein kan være skyld i sklerose

Kanadiske forskere mener at et bestemt protein i kroppen kan være skyld i den alvorlige sykdommen sklerose. Oppdagelsen kan sette fart på utviklingen av ny og mer målrettet medisin, uten bivirkninger.

På verdensplan er 2,3 millioner mennesker rammet av multippel sklerose, der kroppens immunforsvar feilaktig angriper hjernevevet.

Immuncellene trenger gjennom den såkalte blod-hjerne-barrieren og bryter ned den isoleringen som ligger rundt hjernecellenes utløpere.

Nå har forskere fra University of Montreal i Canada funnet et protein som hjelper immuncellene med å snike seg gjennom barrieren.

Immunceller bryter ned hjernen

Hull i hjernens forsvarsverk innebærer at de forvirrede immuncellene kan trenge inn til hjernevevet og angripe isoleringen rundt nervecellene.

© Oliver Larsen

1. Betennelse bryter ned forsvarsverk

Cellene i immunforsvaret skaper betennelse i et blodkar i hjernen ved å skille ut cytokiner, som er giftige. Betennelsen bryter ned den viktige barrieren som finnes mellom blodkar og hjernevev, den såkalte blod-hjernebarrieren, som vanligvis holder bakterier og virus ute.

© Oliver Larsen

2. Immunceller ødelegger isolering

Når blod-hjernebarriereren er nedbrutt, kan de forvirrede immuncellene gå fra blodet og inn i hjernen. Her skiller de ut flere betennelsesstoffer som ødelegger støttecellene, de såkalte oligodendrocyttene, og dermed også isoleringene rundt nervecellens utløpere.

© Oliver Larsen

3. Skader bremser signalet

Signalet kan ikke lenger hoppe mellom myelinhylstrene, og det gjør at kommunikasjonen mellom nervecellene går saktere. Cellen er dessuten mer sårbar og kan ende med å bli helt ødelagt.

Protein smugler farlig cocktail ind i hjernen

Forskerne undersøkte hvilken rolle proteinet ALCAM spiller hos mus med en skleroselignende sykdom.

Forsøkene viste at det særlig var immunforsvarets B-celler som proteinet smuglet gjennom blod-hjerne-barrieren, og at det nettopp var musene med mange B-celler i hjernevevet som var hardest rammet av sykdommen.

Da forskerne blokkerte proteinet, kunne de se at sykdomsforløpet hos musene ble bremset.

Ved sklerose trenger immunceller fra blodet inn i hjernen og ødelegger cellenes isolering.

© National Institutes of Health (NIH)

Ny medicin skal ramme protein

Blant de eksisterende legemidlene mot sklerose finnes det stoffer som dreper B-cellene, men den alvorlige bivirkningen er at kroppen dermed blir mer sårbar overfor infeksjoner.

Det kan man kanskje unngå ved å utvikle nye medisiner som rammer ALCAM-proteinet i stedet for B-cellene.