Shutterstock

Prognose fra Harvard: Sosial distansering kan vare til 2022

Koronavirus kan tvinge oss til å holde fysisk avstand fra hverandre helt til 2022, og vi må være forberedt på gjentatte nedlukkinger av samfunnet. Det spår en datamodell utviklet av forskere fra Harvard University.

Fram til det finnes en vaksine mot koronavirus SARS-CoV-2, må alle land forberede seg på å stenge ned i perioder for å unngå å overbelaste sykehusene.

Dermed kan verdens befolkning være tvunget til å holde fysisk avstand helt til 2022, da det er forventet at det vil finnes en vaksine. Det er konklusjonen i en studie som forskere fra Harvard University har publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science.

Modell bygger på andre virus

Harvard-studien tar utgangspunkt i at det nye koronaviruset oppfører seg som andre tilbakevendende koronavirustyper som HCoV-OC43, som også stammer fra dyr og står bak 10–15 prosent av verdens årlige forkjølelser.

Kunnskap fra andre virus om for eksempel sesongenes innvirkning på reproduksjonstallet – det tallet som angir hvor mange én person smitter – og immunitetens varighet, ble koblet med nåværende kunnskap om SARS-CoV-2 og samlet i en datamodell som regnet ut en rekke scenarier for de neste fem årene.

Modellene viste at COVID-19 ville vende tilbake med jevne mellomrom, men at første bølge trolig blir den verste.

Flere nedstengninger kreves

I hvert scenario kan forskerne justere de tiltakene som skal til for ikke å overstige kapasiteten på landets intensivavdelinger.

Fysisk distansering har vist seg som et effektivt våpen til å kontrollere smitten, men en nedstengning var ikke nok i noen av Harvard-forskernes scenarier.

Nedstengning kommer og går i framtiden

Scenariet er et av flere forskerne har regnet på, og i dette tilfellet påvirker sesongene koronavirusets spredning. En nedstengning reduserer reproduksjonstallet med 60 prosent. Smitten kan holdes i sjakk hvis fysisk distansering ble iverksatt når 35 av 10 000 amerikanere var smittet. I praksis må tallet imidlertid tilpasses det lokale trusselbildet og sykehuskapasiteten.

De blå feltene indikerer perioder med fysisk distansering.

1

Den sorte kurven følger andelen av smittede i befolkningen, den røde følger andelen kritiske tilfeller som krever innleggelse på en intensivavdeling.

2

Den øverste sammenhengende vannrette linjen angir maks-kapasiteten på landets intensivavdelinger.

3

De to stiplede linjene angir når antallet smittede i befolkningen blir så høyt at tiltak må iverksettes, og så lavt at de igjen kan oppheves.

4
©

Samtidig understreker studien også viktigheten av å åpne opp samfunnet igjen, ettersom en langvarig periode med fysisk distansering bremser oppbygningen av flokkimmunitet.

Et varig testsystem er dessuten helt nødvendig for å kunne fastslå når retningslinjer nedstengning skal trå i kraft.

Immunitet kan gi sesonger uten koronavirus

Studien rommer mange faktorer som kan påvirke utsiktene til isolasjon i både positiv og negativ retning. En stor usikkerhetsfaktor i forskernes modell er hvor langvarig immuniteten etter smitte med koronavirus er. Mange forskere tror den vil vare omkring et år.

Hvis det holder stikk, viser andre av Harvard-forskernes modeller at utbrudd med koronavirus kan ramme med to års mellomrom – kanskje til og med mer.

Dermed vil forskere ha bedre tid til å finne en vaksine.