Shutterstock

Professor: Koronavirus redder flere liv enn det tar

77 000 mennesker bare i Kina kan ha blitt reddet etter koronavirusets inntog og et stort fall i luftforurensningen. Den tankevekkende beregningen viser hvor mange farlige partikler vi normalt puster inn hver dag – også i Europa.

Den uventede bivirkningen av koronavirusets herjing på kloden, er en umiddelbar forbedring av miljøet.

Luftforurensningen med den giftige gassen nitrogendioksid over Hubei-provinsen og Nord-Italia er målbart redusert etter at nedlukkingen av samfunnslivet har minimert trafikken på veiene og produksjonen på fabrikkene.

SATELLITTBILDER – Se koronavirusets effekt på luftforurensningen over Italia:

Nå har den amerikanske professoren Marshall Burke fra Stanford University beregnet at den reduserte miljøforurensningen allerede kan ha reddet tusenvis av menneskeliv.

Professorens beregninger bygger på observasjoner fra sensorer i Chengdu, Shanghai, Guangzhou og Beijing som målte nivået av partikler mindre enn 2,5 mikrometer/0,0025 millimeter – kalt PM2,5-partikler.

Flere studier har kommet fram til en tett forbindelse mellom eksponering for PM2,5-partikler og for tidlig død på grunn av hjerte- og lungesykdommer.

Fordi PM2,5-partikler er så små og lette, henger de lenger i luften, noe som gjør det mer sannsynlig at de potensielt giftige partiklene blir trukket langt ned i lungenes forgreninger.

GRAFIKK: 24 ganger tynnere enn et menneskehår – og dødbringende:

PM2,5-partikler er bare 0,0025 millimeter – eller 2,5 μm – i diameter, noe som er 20 ganger mindre enn et menneskehår. De fine småpartiklene setter seg sjelden fast i for eksempel nesen og kan dermed trenge langt ned i lungene.

© U.S. Environmental Protection Agency

77.000 liv reddet på to måneder

Under den kinesiske karantenen i januar og februar falt antallet PM2,5-partikler med 15–17 mikrogram per kubikkmeter i forhold til tidligere år. Det svarer til et fall på 10–30 prosent sammenlignet med samme periode tidligere år. For å justere for usikkerheter satte Marshall Burke fallet til 10 mikrogram per kubikkmeter, så estimatene hans er konservative.

KART – Luftforurensingen over Kina i hhv. januar og februar 2020:

Konsentrasjonen av nitrogendioksid i luften over Kina falt raskt i begynnelsen av 2020, men har nå begynt å nærme seg tidligere nivåer.

© NASA Earth Observatory/Joshua Stevens

En tidligere studie har anslått hvordan et fall i luftforurensning påvirker dødeligheten for ulike aldersgrupper, og ved hjelp av de tallene fant professoren potensielle fall i antallet dødsfall av partikkelforurensning.

Beregningene viser at den reduserte forurensningen i månedene januar og februar kan ha reddet livet for 4000 kinesiske barn under fem år og 73.000 kinesere over 70.

Det er 24 ganger så mange som er døde av koronavirus i Kina i alt.

Selv om beregningene ikke tar høyde for en rekke faktorer, for eksempel hvordan luftforurensningen er i folks hjem og hvilken betydning karantenen har på andre aspekter av samfunnet, er luftforurensning utvilsomt en stor, usynlig trussel over hele verden.

I 2019 anslo European Environment Agency at PM2,5-partikler førte til en tidlig død for 412.000 europeere.