Svartedaudens opphav er avslørt

Genomet for bakterien bak 1300-tallets byllepest er kartlagt. Det viser at bakterien nesten ikke har forandret seg siden.

Yersinia pestis bacteria

Pestbakterien er kartlagt

Genomet til historiens trolig verste seriemorder, bakterien Yersinia pestis, som utløste byllepest, er nå avslørt.

Sykdommen, som førte til Svartedauden, antas å ha tatt livet av 50 prosent av Europas befolkning i løpet av en 5-årsperiode på 1300-tallet.

Johannes Krause ved Tübingen Universitet i Tyskland har sammen med britiske kolleger lett etter små rester av tørket blod og vev i 46 tenner og 53 benbiter etter fire sykdomsofre som ble gravlagt i 1348–1349 på kirkegården East Smithfield i London. Moderne DNA-teknologi lot dem utvinne nok Yersinia pestis-DNA til å kartlegge genomet.

Plague victims at East Smithfield

Pest har ikke forandret seg på århundrer

Det avslørte at bakterien bak byllepesten ikke har endret seg stort de siste 660 årene, og at den trolig har vært utgangspunktet for alle stammer av nåtidens pestbakterier. Da forskerne sammenlignet genomet med 17 Yersinia pestis-stammer fra vår tid, var det ”gamle” genomet forskjellig på bare 97 steder i det cirka 4,6 millioner DNA-baser store genomet.

Ulikhetene kan ikke uten videre forklare hvorfor byllepesten var så dødelig, og forskerne tror derfor at årsaken må være dårlige sanitære leveforhold. Kunnskap om de historiske genomene kan gi forskerne forståelse for hva som skjer når nye smittsomme sykdommer oppstår.

Forskere temmer pestens DNA

Les mer om forskernes forsøk på å vri hemmelighetene ut av morderepidemier som pest – og bekjempe dem: