Shutterstock
Omikron - korona-variant

Omikron – Her er alt vi vet om den nye koronavarianten

Omikron har overtatt som den dominerende korona-varianten i hele verden. Og selv om den gir et mildere forløp, har den allerede ført til flere undervarianter som kan true den immuniteten vi har bygget opp gjennom vaksiner og tidligere smitte. Bli oppdatert på omikron og undervariantene BA.5 og BA.4 her.

Omikron-varianten tar over

Tirsdag 23. november ble en ny koronavariant med mer enn 30 mutasjoner identifisert i Sør-Afrika.

Tre dager senere kategoriserte Verdens helseorganisasjon, WHO varianten som bekymringsfull, ettersom de første analysene tyder på at alle mutasjonene kan øke risikoen for at både vaksinerte og tidligere smittede er utsatt.

Den nye korona-varianten fikk samme dag navnet omikron.

Etter at sørafrikanske myndigheter varslet om omikron 23. november, innførte flere land reiseforbud til området. Den nye korona-varianten hadde imidlertid allerede spredt seg, og nå er omikron dominerende i verden.

koronavirus-partikler
© Shutterstock

Fakta om omikron-varianten

 • Smittsomhet: Ifølge en fortsatt ikke fagfellevurdert dansk studie er omikron opptil halvannen gang så smittsom som delta-varianten. Delta-varianten er omkring 50–60 prosent mer smittsom enn alfa-varianten, som spredte seg i begynnelsen av 2020.
 • Undervarianter: I løpet av 2022 har flere undervarianter av omikron sett dagens lys, inkludert BA.2 som særlig spredte seg i vintermåneder og som ifølge en studie er enda mer smittsom enn den opprinnelige omikron-varianten. I den sene våren er undervariantene BA.5, BA.2.12.1 og BA.4 også begynt å spre seg, og særlig BA.5 kan bli dominerende over sommeren. BA.5 vil trolig være enda mer smittsom enn undervarianten BA.2. I tillegg er både BA.4 og BA.5 mindre følsom overfor den immuniteten som har oppstått på grunn av vaksiner og tidligere smitte.
 • Symptomer: Studier tyder på at omikron gir symptomer som utmattethet, rennende nese, hoste og vondt i halsen. Symptomer som feber og tap av lukte- og smakssans er mindre vanlig. Det samme symptombildet ses også ved de ulike undervariantene.
 • Risiko for alvorlig sykdom: Risikoen for å bli innlagt med omikron-varianten er halvparten av risikoen for å bli innlagt med delta-varianten. Undervarianter som BA.4 og BA.5 ser heller ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

Omikron og smittsomhet

Mutasjoner kjent for økt smittsomhet

Den opprinnelige omikron-varianten har 50 mutasjoner, og av dette hele 43 på piggproteinet som viruset bruker til å smitte cellene i kroppen med.

Noen av mutasjonene er kjent for å øke smittsomheten, og den egenskapen viser seg i både smittetall og forskning.

Smitte med omikron steg eksplosivt over hele verden mot slutten av 2021 og begynnelsen av 2022, og i løpet av veldig kort tid utkonkurrerte omikron delta-varianten.

Ifølge en fortsatt ikke fagfellevurdert studie fra University of Hong Kong repliserer omikron seg også 70 ganger raskere i luftveiene sammenlignet med delta-varianten.

Omikron anslås imidlertid til å være opp til halvannen gang så smittsom som delta-varianten.

BA.5 og BA.4 bekymrer

De nyeste undervariantene av omikron – BA.5 og BA.4 – ble i midten av mai kategorisert som urovekkende varianter av Det europeiske senteret for forebyggelse av og kontroll med sykdommer (ECDC). Det skyldes særlig undervariantenes evne til å smitte og unnvike den immuniteten som store deler av verdens befolkning har oppnådd gjennom vaksineprogrammene og tidligere smitte.

BA.4 og BA.5 som henholdsvis ble oppdaget i januar og februar 2022, har den siste tiden stått bak en større smittestigning i Sør-Afrika og Portugal, og ifølge de norske helsemyndigheter vil vi også oppleve økt smitte her hjemme.

Faktisk vil BA.5 trolig bli dominerende i Norge i løpet av bare noen få uker. Det er imidlertid ingenting som tyder på at BA.4 og BA.5 gir mer alvorlig sykdom.

Omikron og symptomer

Omikron gir mildere symptomer

Da omikron i sin tid begynte å spre seg i Sør-Afrika, begynte sørafrikanske leger å rapportere om mild sykdom, med litt andre symptomer enn ved delta-varianten.

Legenes tidlige observasjoner pekte på at omikron gir disse symptomene:

 • Voldsom utmattethet
 • Vondt i kroppen
 • Hodepine

En rapport fra Sør-Afrikas medisinske forskningsråd pekte senere i samme retning, og det ble særlig notert at innlagte pasienter, sammenlignet med tidligere, ikke hadde behov for oksygen og ikke viste samme symptomer i de nedre luftveiene.

Ifølge nyere tall fra det amerikanske senteret for sykdomsforebygging (CDC) ser de vanligste symptomene ved omikron ut til å være:

 • Hoste
 • Utmattelse
 • Tett og rennende nese

De symptomene støttes av en engelsk studie som fortløpende samler inn data om de symptomene korona-smittede opplever. Her inngår også hodepine, nysing og vondt i halsen som typiske symptomer ved omikron og generelt lyder sykdomsbildet at 74 prosent opplever rennende nese, 64 prosent har vondt i halsen 64 prosent opplever utmattethet og 60 prosent nyser.

Tidligere var noen av de mest framtredende symptomene på koronavirus feber og nedsatt smaks- og luktesans. Etter omikrons inntog er det ifølge studien nå bare 1 av 5 som opplever nedsatt smaks- og luktesans.

Undervariantene BA.4 og BA.5 ser ut til å gi samme symptomer som den opprinnelige varianten av omikron.

Symptomer ved omikron sammenlignet med delta og alfa

Under kan du se hva symptomene på delta-varianten og alfa-varianten vanligvis har vært.

Ved smitte med delta-varianten er de vanligste symptomene:

 • Feber
 • Sykdomsfølelse
 • Muskelømhet
 • Rennende nese
 • Hodepine
 • Vondt i halsen
 • Nedsatt smaks- og luktesans

Til sammenligning ga alfa-varianten ofte disse symptomene:

 • Feber
 • Tørr hoste
 • Nedsatt smaks- og luktesans

Omikron og svær sygdom

Mindre risiko for innleggelse

Omikron gir mildere sykdom og en redusert risiko for innleggelse sammenlignet med delta-varianten.

Statens Serum Institut kunngjorde i begynnelsen av 2022 at risikoen for å bli innlagt med omikron-varianten er halvparten av risikoen for å bli innlagt med delta-varianten.

En studie fra University of Hong Kong viste også at omikron er mer effektiv når det gjelder å replikere på luftveiene, men dårligere til å replikere i lungevev sammenlignet med delta- og alfa-varianten – og det kan være med på å dempe sykdomsforløpet og redusere risiko for innleggelse.

Det må imidlertid understrekes at folk fortsatt blir innlagt med omikron – og ifølge oversikter fra Statens Serum Institut gjelder det særlig de uvaksinerte.

Du kan følge med på korona-situasjonen for Norge her.

Foreløpig data peker ikke på at undervariantene BA.4 og BA.5 øker risikoen for alvorlig sykdom og innleggelse.

Omikron og vaksiner

Vaksiner har mindre effekt mot omikron

Den opprinnelige omikron-varianten hadde 43 mutasjoner på det piggproteinet som sitter på virusets overflate og gjør det mulig for den å invadere cellene i kroppen, spre RNA og masseprodusere seg selv.

Alle koronavaksiner på markedet har piggproteinet som mål, og da omikron begynte å spre seg, var det derfor bekymring for at vaksinene ikke er like effektive overfor omikron.
I dag vet vi at det dessverre er tilfellet.

Folk som nylig hadde fått to stikk med Pfizer, hadde en beskyttelse overfor smitte med delta-varianten på 87 prosent. Det tallet var 88 for Moderna.

Overfor omikron daler beskyttelsen mot smitte imidlertid til 55,2 prosent og 36,7 prosent for henholdsvis Pfizer og Moderna.

Dessuten faller vaksinenes effektivitet over få måneder, noe som gjør at det for tiden gis et tredje stikk i mange land.

Et tredje stikk med Pfizer gir en beskyttelse mot smitte på 54,6 prosent etter noen få uker. Hvordan beskyttelsen er etter et tredje stikk Moderna, er fortsatt ikke kartlagt.

Undervariantene BA.4 og BA.5 ser ut til å være enda mindre følsomme overfor immunitet fra vaksiner enn den opprinnelige Omikron-varianten. Men hvor mye det er snakk om, er fortsatt ikke kartlagt.

Selv om vaksinene ikke beskytter så godt mot smitte med omikron, beskytter de imidlertid fortsatt mot innleggelse.

Ifølge engelsk forskning halverer to stikk risikoen for innleggelse etter 25 uker eller mer. Ved å få et tredje stikk reduseres risikoen til 68 prosent. I disse tallene er det imidlertid tatt utgangspunkt i den opprinnelige omikron-varianten, og ikke BA.4 og BA.5 som ser ut til å bli dominerende sommeren 2022.

Vaksiner kan tilpasses omikron – hvis nødvendig

Siden vaksinene ikke beskytter så godt mot smitte med omikron, skal de kanskje tilpasses den nye varianten. Heldigvis er det mulig å gjøre på forholdsvis kort tid.

Forberedelsene til å oppdatere de eksisterende korona-vaksinene begynte allerede da beta-varianten og senere delta-varianten gjorde sitt inntog.

Derfor er bedriftene bak korona-vaksinene godt forberedt på å takle omikron og undervariantene.

Det estimeres at det vil ta fire til seks måneder før oppdatert vaksiner er på markedet.