Omikron - korona-variant

Omikron – Her er alt vi vet om den nye koronavarianten

Den nye koronavarianten omikron har hele verdens oppmerksomhet. Med langt flere mutasjoner enn alle de andre variantene er det nemlig fare for at varianten kan true den immuniteten vi har bygget opp gjennom vaksiner og smitte med tidligere varianter.

Den nye koronavarianten omikron har hele verdens oppmerksomhet. Med langt flere mutasjoner enn alle de andre variantene er det nemlig fare for at varianten kan true den immuniteten vi har bygget opp gjennom vaksiner og smitte med tidligere varianter.

Shutterstock

Omikron-varianten tar over

Tirsdag 23. november ble en ny koronavariant med mer enn 30 mutasjoner identifisert i Sør-Afrika.

Tre dager senere kategoriserte Verdens helseorganisasjon, WHO varianten som bekymringsfull, ettersom de første analysene tyder på at alle mutasjonene kan øke risikoen for at både vaksinerte og tidligere smittede er utsatt.

Den nye korona-varianten fikk samme dag navnet omikron.

Etter at sørafrikanske myndigheter gjorde verden oppmerksom på omikron 23. november, innførte flere land reiseforbud til området. Den nye korona-varianten hadde imidlertid allerede spredt seg, og nå er omikron i ferd med å bli den dominerende koronavarianten i verden.

koronavirus-partikler
© Shutterstock

Fakta om omikron-varianten

 • Navn: Omikron (eng. Omicron) eller B.1.1.529.
 • Opprinnelse: Varianten ser ut til å komme fra det sørlige Afrika, og den ble identifisert 23. november 2021.
 • Smittsomhet: Ifølge en fortsatt ikke fagfellevurdert dansk studie er omikron opptil halvannen gang så smittsom som delta-varianten. Delta-varianten er omkring 50–60 prosent mer smittsom enn alfa-varianten som spredte seg i begynnelsen av 2020.
 • Mutasjoner: Varianten har omkring 50 mutasjoner, og av disse er 43 på det piggproteinet som viruset bruker til å trenge seg inn i celler med. Til sammenligning har delta-varianten 18 mutasjoner på piggproteinet.
 • Symptomer: Studier tyder på at omikron gir symptomer som utmattelse, vondt i kroppen og hodepine. Symptomer som hoste og tap av lukte- og smakssans er sjeldnere.
 • Risiko for alvorlig sykdom: Foreløpige data viser at risikoen for å bli innlagt med omikron-varianten er halvparten av risikoen for å bli innlagt med delta-varianten.

Omikron og smittsomhet

Mutasjoner kjent for økt smittsomhet

Omikron-varianten har 50 mutasjoner, og av disse er hele 43 på det piggproteinet som viruset bruker til å trenge seg inn i celler med.

Noen av mutasjonene er kjent for å øke smittsomhet, og den egenskapen er tydelig fra både smittetall og forskning.

Smitte med omikron har steget eksplosivt over hele verden, og i løpet av veldig kort tid har varianten utkonkurrert delta-varianten.

Ifølge en fortsatt ikke fagfellevurdert studie fra University of Hong Kong replikerer omikron seg også 70 ganger raskere i luftveiene sammenlignet med delta-varianten.

En dansk studie peker imidlertid på at omikron ikke er like smittsom som meslinger, som man på et tidspunkt fryktet. Omikron anslås til å være opptil halvannen gang så smittsom som delta-varianten.

Omikron og symptomer

Data tyder på mildere symptomer

Det er fortsatt usikkerhet rundt omikron, og hvordan den oppfører sammenlignet med tidligere varianter som for eksempel alfavarianten og Delta-varianten.

Da omikron begynte å bre seg i Sør-Afrika, begynte sørafrikanske leger imidlertid å rapportere om milde forløp med noen litt andre symptomer enn tidligere sett.

Legenes tidlige observasjoner tyder på at omikron kan gi disse symptomene:

 • Utmattelse
 • Vondt i kroppen
 • Hodepine

Men det var snakk om få observasjoner, basert på yngre aldersgrupper.

En rapport fra Sør-Afrikas medisinske forskningsråd har imidlertid senere pekt i samme retning, og det noteres særlig at innlagte pasienter, sammenlignet med tidligere, ikke har behov for oksygen og ikke viser samme symptomer i luftveiene.

Ifølge nyere tall fra det amerikanske senteret for sykdomsforebygging (CDC) ser de vanligste symptomene ved omikron ut til å være:

 • Hoste
 • Utmattelse
 • Tett og rennende nese

De symptomene støttes av en engelsk studie som samler inn data om de symptomene koronasmittede opplever. Her inngår også hodepine, nysing og vondt i halsen som typiske symptomer ved omikron.

Tidligere var noen av de mest framtredende symptomene på koronavirus feber og nedsatt smaks- og luktesans. Etter omikrons inntog er det ifølge studien nå bare 1 av 5 som opplever nedsatt smaks- og luktesans.

Symptomer ved omikron sammenlignet med delta og alfa

Under kan du se hva symptomene på delta-varianten og alfa-varianten vanligvis har vært.

Ved smitte med delta-varianten er de vanligste symptomene:

 • Feber
 • Sykdomsfølelse
 • Muskelømhet
 • Rennende nese
 • Hodepine
 • Vondt i halsen
 • Nedsatt smaks- og luktesans

Til sammenligning ga alfa-varianten ofte disse symptomene:

 • Feber
 • Tørr hoste
 • Nedsatt smaks- og luktesans

Omikron og svær sygdom

Mindre risiko for innleggelse

Foreløpig data om omikron tyder på at varianten gir et mildere sykdomsforløp og en redusert risiko for innleggelse sammenlignet med delta-varianten.

Det danske senteret for forebyggelse og behandling av smittsomme sykdommer, Statens Serum Institut, har i begynnelsen av 2022 meldt at risikoen for å bli innlagt med omikron-varianten er halvparten av risikoen for å bli innlagt med delta-varianten.

En studie fra University of Hong Kong viser også at omikron replikeres raskt i luftveiene, men ikke like raskt i lungevev, sammenlignet med delta-varianten og alfa-varianten – og det kan være med på å mildne sykdomsforløp og risiko for innleggelse.

Det skal er imildlertid viktig å understreke at folk fortsatt blir innlagt med omikron – og ifølge oversikter fra Statens Serum Institut gjelder det særlig de uvaksinerte.

Du kan følge med i hvor mange det er innlagt med koronavirus i Norge her.

Omikron og vaksiner

Vaksiner har mindre effekt mot omikron

Omikron har 43 mutasjoner på det piggproteinet som sitter på virusets overflate og gjør det mulig for den å invadere kroppens celler, spre RNA og masseprodusere seg selv.

Alle koronavaksiner på markedet har piggproteinet som mål, og da omikron begynte å spre seg, var det derfor bekymring for at vaksinene ikke er like effektive overfor omikron.
I dag vet vi at det dessverre er tilfellet.

Folk som nylig hadde fått to stikk med Pfizer, hadde en beskyttelse overfor smitte med delta-varianten på 87 prosent. Det tallet var 88 for Moderna.

Overfor omikron daler beskyttelsen mot smitte imidlertid til 55,2 prosent og 36,7 prosent for henholdsvis Pfizer og Moderna.

Dessuten faller vaksinenes effektivitet over få måneder, noe som gjør at det for tiden gis et tredje stikk i mange land.

Et tredje stikk med Pfizer gir en beskyttelse mot smitte på 54,6 prosent etter noen få uker. Hvordan beskyttelsen er etter et tredje stikk Moderna, er fortsatt ikke kartlagt.

Selv om vaksinene ikke beskytter så godt mot smitte med omikron, beskytter de imidlertid fortsatt mot innleggelse.

Ifølge engelsk forskning halverer to stikk risikoen for innleggelse etter 25 uker eller mer. Ved å få et tredje stikk reduseres risikoen til 68 prosent.

Vaksiner kan tilpasses omikron – hvis nødvendig

Siden vaksinene ikke beskytter så godt mot smitte med omikron, må de kanskje tilpasses den nye varianten. Heldigvis er det mulig å gjøre på forholdsvis kort tid.

Forberedelsene til å oppdatere de eksisterende koronavaksinene begynte allerede da beta-varianten og senere delta-varianten gjorde sitt inntog.

Derfor er bedriftene som står bak koronavaksinene godt rustet til å takle omikron hvis det viser seg å være nødvendig.

Det estimeres at det vil ta fire til seks måneder før oppdaterte vaksiner er på markedet.