Shutterstock
Griepvirus

Nytt middel tvinger influensa til å ødelegge seg selv

Det kan snart være slutt på den årlige influensasesongen. Forskere har skapt et stoff som tvinger influensa til å ødelegge seg selv i en kaskade av mutasjoner.

Når høsten for alvor setter inn, er det også startskuddet for influensasesongen som hvert år rammer mange hundre millioner og tar livet av flere hundre tusener.

Influensa-sesongen varer fra oktober til mai, og selv om leger kan vaksinere mot sykdommen, tilbyr ikke vaksinasjonen noen garantier, for influensa eksisterer i mange varianter og muterer hele tiden.

Nå ser det imidlertid ut til at vitenskapen har funnet et våpen mot den årlige plagen.

Forskere justerer velkjent middel

Forskere fra Georgia State University and Emory University i USA har klart å justere et eksisterende stoff, slik at egenskapene effektivt motvirker influensa.

Det eksisterende stoffet heter N-hydroxycytidine (NHC) og har i flere år vært kjent i vitenskapens verden for å hindre en rekke såkalte RNA-virus, som for eksempel influensa.

Det har imidlertid vært et problemet at NHC ikke tas særlig godt opp i kroppen – i hvert fall før nå.

Med de nye strukturendringene av NHC har forskere skapt et helt nytt stoff, EIDD-2801, som inne i kroppen gjøres om til NHC. Det kan løse problemet.

NHC skaper katastofale feil

Når NHC er inne i kroppen, tar influensa opp stoffet i sitt RNA – altså arvestoffet til viruset – når den formerer seg.

Det skaper en rekke feil i viruset som leder til det forskere kaller «error catastrophe», der viruset overvelder seg selv med mutasjoner og går til grunne.

Enkelstrengs RNA - virus

Noen virustyper bruker RNA som arvestoff, og de kalles RNA-virus. RNA har mange strukturelle likheter med DNA, men RNA har bare en streng og inneholder basen uracil.

© Shutterstock

Dyreforsøk forbløffer

Det nye stoffet har i første omgang blitt testet på ildere, for de små pelsdyrene har lunger som ligner på menneskets. De reagerer også på samme måte på influensa.

Forsøkene viste at forskernes nye stoff forhindrer viruset i å utvikle seg hvis det gis tolv timer etter smitte. Og ikke nok med det.

Stoffet hadde også en god virkning hvis det ble gitt 24 timer etter smitte – altså når de første symptomene viser seg. Her hadde ilderne nemlig langt færre virus i kroppen og feberen ble også slått ned raskere enn hos kontrolldyr.

Viser ingen tegn på resistens

Siden influensa hele tiden muterer, har forskerne også testet om de kunne få den til å bli resistent overfor det nye stoffet. Hvis det var tilfellet, ville det nemlig gi EIDD-2801 en veldig kort levetid mot viruset.

Forskerne kultiverte derfor influensa i en petriskål, der de langsomt økte konsentrasjonen av NHC, noe som gir viruset tid og muligheter for å utvikle resistente varianter.

Forsøket viste at influensaviruset forsøkte å utvikle resistens, men at det ikke lyktes.

Det betyr imidlertid ikke at influensa aldri ville kunne utvikle resistens overfor det nye stoffet, men resultatene er fortsatt oppløftende, ettersom influensa ofte gjør kort prosess av andre stoffer i lignende tester.

Menneskeforsøk i 2020

Ifølge forskerne som står bak det nye stoffet, er resultatene så positive at man forventer å begynne forsøk på mennesker våren 2020.

De håper at EIDD-2801 i framtiden kan bli brukt i kombinasjon med andre medisinpreparater, slik at virkningen mot influensa blir enda kraftigere og risikoen for resistens reduseres.