Shutterstock

Ny spray beskytter overflater mot koronavirus i 3 måneder

Knapper, håndtak og toaletter i det offentlige rom kan bli betydelig tryggere å bruke takket være en ny spray som uskadeliggjør koronavirus med små, desinfiserende nanobomber i opptil 90 dager.

Det er tre veier mot en koronafri tilværelse: Vi isolerer oss fra hverandre, vi oppnår flokkimmunitet – eller vi utvikler en vaksine. Det første kan ikke fortsette med for alltid, det andre er farlig, og det tredje tar lang tid.

Heldigvis leverer vitenskapen hele tiden nye resultater som riktignok ikke utrydder trusselen, men kan være et skritt på veien ut av krisen.

Siste skudd på stammen er en spray som kalles Multilevel Antimicrobial Polymer eller MAP-1, spekket med nanopartikler utviklet av forskere ved Hong Kong University of Science and Technology, HKUST.

Sprayen kan sprøytes på alle overflater i offentlige rom, der den inaktiverer koronaviruspartikler og forhindrer dem i å henge fast på håndtak, heisknapper, gelendre og toaletter i opptil 90 dager.

Nanospray beskytter allerede skoler og eldrehjem i Hongkong:

Nanokapsler bryter ned viruspartikler

MAP-1 virker på overflater som metall, betong, tre, glass og plast, lær og tekstiler ved å etterlate et belegg som inneholder millioner av nanokapsler med desinfiseringmidler. Kapslene består av varmefølsomme molekyler – polymerer – som frigir innholdet for eksempel ved berøring.

Innholdet er ikke farlig for huden, men virker ved å bryte ned den såkalte membrankappen, slik at viruspartiklene blir inaktivert og mister evnen til å infisere. Samtidig forhindrer belegget viruspartiklene i å sitte på overflaten.

Den nye sprøyte-belegget inneholder millioner av mikroskopiske nano-kapsler som desinfiserer og inaktiverer koronavirus-partikler i hele tre måneder.

© Hong Kong University of Science and Technology

Akkurat som håndsprit kan sprayen inaktivere 99,9 prosent av mikrobene – inkludert de mest motstandsdyktige virusene, bakteriene og sporene. I forsøk på to sykehus reduserte sprayen for eksempel antallet antibiotikaresistente bakterier på visse overflater med 98,7 prosent over tre uker.

Spray beskytter det offentlige rom

Ifølge Verdens helseorganisasjon smitter koronavirus først og fremst via dråper fra hosting og nysing fra syke med symptomer på sykdommen. Typisk krever smitten tett kontakt, men studier har vist at smitten også kan overføres via overflater.

Her kan oppfinnelser som MAP-1 bidra til å gjøre det offentlige rom tryggere, ved å sikre langvarig desinfeksjon av de kontaktpunktene som hyppig berøres.

Dessuten vokser bevisene på at flybåren overføring med ultrafine partikler som kalles aerosoler, som henger i luften, også er mulig.

Andre forskere jobber med å holde det offentlige rom koronavirusfritt ved hjelp av andre redskaper. For eksempel er små LED-pærer med desinfiserende UV-lys på vei som kan slå til når for eksempel delebiler stanser uten passasjerer.

MAP-1-sprayen har vært under utvikling i ti år, og har det siste året blitt klinisk testet. Nå har produktet blitt godkjent til privat salg og havner i hyllene i Hongkong i løpet av den neste måneden.

Prisen vil ligge mellom 70 og 220 kroner for 50 eller 200 milliliter spray.

Toaletter krever egen desinfiseringsinnsats

Små, tette rom som garderober og offentlige toaletter kan være en hotspot for smittespredning med koronavirus, viser en studie. I tillegg til de mange håndtakene og knappene som mange daglig berører, tyder forskning også på at viruspartikler fra avføring henger i luften.

© Shutterstock

Skylling virvler opp virus

Hos noen pasienter kan koronavirus spores i avføringen. Når man trekker ned, kan vannet i toalettet virvle opp små dråper med viruspartikler og potensielt spre sykdommer i luften.

© Shutterstock

Bræt indkapsler smitte

Studier har vist at antallet bakterier i luften fra syke pasienters avføring er 12 ganger lavere 90 minutter etter skylling hvis lokket er nede.

© Shutterstock

Utlufting reduserer risiko

Spor etter koronavirus i luften har blitt funnet på toaletter, mens større og mer ventilerte rom ikke hadde spor. Utlufting på bad ser dermed ut til å være viktig.

© Shutterstock

Overflater krever hyppig rengjøring

Fra toalettets trykknapp er det risiko for såkalt fekal-oral smitte. Derfor bør toalettet rengjøres hyppig og grundig.