Ni faktorer avgjør risikoen

Se listen over de ni faktorene som gjør at smittsomme sykdommer kan erobre verden.

inside airplane

Nye smittsomme sykdommer skyldes flere faktorer i en globalisert verden med stor mobilitet av både mennesker, dyr og mat.

  1. En globalisert verden med handel på tvers av kloden, 800 millioner turister, 1,5 milliarder flyreiser og flere hundre millioner importerte dyr i året.

  2. Det økende behovet for kjøtt gir nye industrialiserte landbruksformer, der enorme dyrehold stimles sammen under ofte katastrofale hygieniske forhold.

  3. Antibiotikamisbruk i produksjonen av kjøtt fører til utvikling av resistens hos sykdomsfremkallende mikrober.

  4. De rike landene i Vesten har i mange tiår sviktet u-landene ved å være ute av stand til å sikre vaksiner og medisin som kan bremse sykdommer.

  5. Naturkatastrofer, kriger, storbyslum og flyktningleirer skaper mangel på helsesystemer og sanitet, noe som gir grobunn for nye epidemier.

  6. Menneskets inntrengen i uberørt natur med ukjente mikroorganismer har helt siden gul feber i forbindelse med anleggelsen av Panamakanalen i 1914 vært en kjent kilde til nye plager.

  7. Kjøtt fra eksotiske dyr er en direkte billett til sykdommer hos mennesker, med hiv/aids som det verste eksempelet.

  8. Årlig importeres millioner av kjæledyr som møtes i flyplassenes oppbevaringsrom, der mikrober fra forskjellige kontinenter ”lærer” hverandre hvordan man bryter ned artsbarrierer.

  9. Manglende politisk vilje, farlige seksuelle vaner og stoffmisbruk.

Virusforskere jakter den neste store morderen

Globale epidemier kan kaste seg over menneskeheten når som helst - men det blir ikke uten kamp. Les her om virologer som oppsporer dyreverdenens verste bakterier, før de slår til: