Shutterstock
nesetest, kvinne

Nesetest avslører Parkinsons sykdom

Tidlig diagnostisering er viktig for å bremse hjernesykdommen parkinson, og nå har forskere funnet ut at en vattpinne i nesen antagelig kan brukes.

Vattpinnen har vært et effektivt våpen i kampen mot covid-19, og nå kan den lille pinnen snart settes inn mot den svært alvorlige Parkinsons sykdom.

En forskergruppe ved Det medisinske universitetet i Innsbruck i Østerrike har funnet ut at en nesetest trolig kan avsløre parkinson på et veldig tidlig tidspunkt og dermed gjøre det mulig å sette inn tiltak mot sykdommen før den utvikler seg for mye.

Ryste, parkinson, hender

Parkinsons sykdom kan forårsake alvorlig skjelving, og det er viktig å diagnostisere sykdommen tidlig for å kunne bremse den.

© Shutterstock

Pasienter med parkinson plages av skjelving, stivhet og langsomme bevegelser, og årsaken er mangel på signalstoffet dopamin.

Stoffet dannes i det området som kalles den svarte substansen i sentrum av hjernen.

Men hos parkinsonpasienter betyr en feil på et protein som kalles alfa-synuklein, at dette proteinet hoper seg opp i den svarte substansen, og her bremser det dopaminproduksjonen. Ingen vet nøyaktig hvorfor det skjer.

Sykdommen diagnostiseres som regel først når den har kommet langt, og som regel utelukkende på bakgrunn av symptomene.

Alfa-synuklein kan avsløre parkinson på et tidlig tidspunkt, men det krever i dag en ryggmargsprøve, som er et forholdsvis voldsomt inngrep.

10 millioner mennesker verden over lider av Parkinsons sykdom. Menn har 50 prosent høyere risiko enn kvinner.

Forskerne ved Det medisinske universitetet i Innsbruck var på jakt etter en mer skånsom diagnostiseringsmetode. Parkinsonpasienter opplever på et tidlig stadium av sykdommen ofte nedsatt luktesans, og det fikk forskerne til å undersøke om proteinet kan spores i nesen.

Forskerne tok ut en gruppe testpersoner som man trodde kunne ha parkinson på et tidlig stadium, og hos om lag 44 prosent av testpersonene påviste de proteinvarianten ved en nesetest.

Det betyr at testen kan brukes som en første masseundersøkelse før en nærmere studie.