Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Mundbind-coronavirus

5 ting du må vite om munnbind

Virker de? Hvordan virker de? Og når virker de ikke? Munnbind er omgitt av kontroverser og uoppklarte spørsmål. Vitenskapen gir svar.

Shutterstock

Tre lag tekstil har splittet verden.

En leir mener at munnbind utgjør det beste våpenet mot koronapandemien for øyeblikket. En annen leir hevder at munnbind er et brudd mot grunnleggende rettigheter – uten en beviselig gunstig effekt, faktisk tvert imot.

Vi lar vitenskapen felle dom over munnbindene.

1. Virker munnbind mot koronavirus?

Tidligere var mange land tilbakeholdne med å anbefale munnbind som verktøy mot koronaviruset, SARS-CoV-2, fordi forskningen ikke entydig kunne si om maskene virket.

Men den hittil mest omfattende gjennomgangen av forskningen har samlet resultatene fra 172 vitenskapelige artikler om virkning mot SARS-CoV-2 og 44 studier av virkningen mot lignende virus som MERS og SARS.

Konklusjonen er klar: En maske reduserer risikoen for å bli smittet med korona med gjennomsnittlig 85 prosent.

Den beste kvaliteten – såkalte FFP3-masker eller åndedrettsvern – gir størst sikkerhet og reduserer smitterisikoen med opptil 96 prosent.

Andre typer masker – de som kalles munnbind – reduserer risikoen med 67 prosent, og selv hjemmelagede munnbind kan beskytte mot smitte.

Derfor mener den amerikanske helseorganisasjonen CDC at et totalt maskepåbud i det offentlige rom kan utrydde COVID-19 i USA på fire–åtte uker.

Metaanalysen konkluderer samtidig med at viruspartikler til en viss grad vil trenge gjennom selv de beste maskene.

Munnbind i gaten i Hongkong

I Sørøst-Asia var befolkningen raske til å bruke munnbind etter koronaviruset-utbruddet, inkludert i Hongkong.

© Studio Incendo / Wikimedia Commons

Munnbind viser sin verdi i virkeligheten

Statistikken taler sitt helt tydelige språk når munnbind og masker i kombinasjon med andre smittebremsende tiltak blir testet på ekte mennesker i samfunnet.

Fire utvalgte studier understreker effekten av masker i hhv. land, byer, på et sykehus og hos en frisør.

 • Tyskland

  I Tyskland er det obligatorisk å bruke munnbind. Kravet kom imidlertid på ulike tidspunkt for landets regioner, og derfor har forskere kunne sammenligne smittetall i regioner med og uten krav til munnbind.

  Resultatene viser at munnbind kan bremse smitte markant.

  20 dager etter kravet om munnbind ble innført, falt antallet nye smittetilfeller med omkring 45 prosent.

 • Hongkong

  I Hongkong bruker opptil 98,8 prosent av byens befolkning munnbind og har hittil bare registrert 55 COVID-19-relaterte dødsfall – selv om byens 7,5 millioner borgere bor med en befolkningstetthet på 6690 per kvadratkilometer.

 • Sykehus

  Brigham and Women's Hospital i Massachusetts i USA halverte antallet nye smittetilfeller blant de ansatt ved å innføre maskepåbud.

 • Frisør

  To amerikanske frisører med COVID-19 smittet ingen av de 139 kundene som de over ti dager klippet håret på. Både frisører og kunder brukte munnbind.

2. Hvilken type munnbind skal jeg bruke?

Ulike typer munnbind

Du kan velge alt fra de FFP-åndedrettsvern og til hjemmelagede stoffmasker. Noen typer beskytter først og fremst deg selv, mens andre snarere beskytter folk omkring deg mot potensiell smitte.

© Shutterstock

Koronaviruspartikler er i gjennomsnitt 0,125 mikrometer i diameter – én mikrometer er en tusendel av en millimeter.

Selv de beste munnbindene filtrerer ikke så fine partikler, men koronavirus svever aldri alene rundt i luften.

Partiklene er klumpet sammen i spyttdråper eller mikroskopiske aerosoler fra luftveiene som er hovedmistenkt i å overføre smitte med COVID-19 fra person til person. Og de kan ansiktsmasker fange opp – med varierende effektivitet.

Maskene kan deles inn i tre kategorier:

 • Åndedrettsvern – eller FFP-masker
 • Operasjonsmasker – også kalt munnbind
 • Stoffmasker
Ulike masker i form av åndedrettsvern, munnbind og stoffmasker

Masker er ikke bare masker, men finnes som både åndedrettsvern, munnbind og stoffmasker.

© Shutterstock

Finn din ansiktsmasken: Her er 3 ulike typer

 • FFP3-maske mot koronavirus

  Åndedrettsvern skal først og fremst beskytte bæreren fra viruspartikler

  © Shutterstock

  FFP-masken beskytter først og fremst DEG

  Rund eller oval maske som slutter tett rundt ansiktet. Kommer med innebygget ventil som gjør det enklere å puste, men også stenger ute en del virusbærende partikler. Også kjent som åndedrettsvern.

  Lag: 3–5 eller flere.

  Filtreringsevne: De europeiske standardene for filtre – FFP – er basert på evnen til å stoppe partikler med en diameter på 0,3 mikrometer eller større.

  • FFP1 stopper minst 80 prosent.
  • FFP2 stopper minst 94 prosent.
  • FFP3 stopper minst 99,95 prosent.

  Åndedrettsvern er laget for å beskytte bæreren mot virus med finmaskede filtre av ikke-vevd plast.

  Men forsøk viser at de også beskytter andre, siden de også fanger opp stort sett alle potensielt virusbærende spyttdråper.

 • Munnbind operasjonsmaske type

  Munnbind skjermer først og fremst omgivelsene fra bærerens host og nys.

  © Shutterstock

  Operationsmasken beskytter primært ANDRE

  Rektangulær, ofte farget, og typisk med en bøyelig metallskinne som former masken rundt nesen. Også kjent som medisinske eller kirurgiske munnbind.

  Lag: Typisk tre

  Filtreringsevne: Oppgaven for operasjonsmasker er primært å skjerme omgivelsene fra bærerens host og nys og dermed forhindre smittespredning fra COVID-19-pasienter til andre personer.

  Munnbind er delt inn i tre kvaliteter.

  • Type I munnbind filtrerer 95 prosent av bakterier fra bærerens utpust.
  • Type II munnbind filtrerer 98 prosent.
  • Type IIR munnbind filtrerer 98 prosent.

  Selv om munnbind først og fremst er designet for å beskytte andre, så beskytter de også bæreren selv. En ikke fagfellevurdert studie konkluderer med at munnbind beskytter like godt som åndedrettsvern, men understreker at begge masker må brukes riktig.

 • Stoffmasker mot koronavirus

  Stoffmasker beskytter både bæreren og omgivelsene i et ukjent, men begrenset omfang.

  © Shutterstock

  Stoffmasken beskytter DEG OG ANDRE (litt)

  Varierende utseende og materialer. Kan være laget av for eksempel bomull og polyester.

  Lag: Varierer. Verdens helseorganisasjon anbefaler minst tre – et vannabsorberende indre lag, et vannavvisende ytre lag og ideelt et filtrerende midtlag av syntetiske fibre, for eksempel polypropylen, som ikke tar opp, men transporterer fuktighet.

  Filtreringsevne: Hjemmelagede eller kjøpte stoffmasker beskytter i et ukjent, men begrenset omfang. Et britisk forsøk fra 2013 viste at hjemmelagede masker av bomull filtrerte om lag halvparten av viruspartikler.

  Akkurat hvor effektive de er, er imidlertid avhengig av sammensetningen av tekstiler, formen, tettheten og antallet lag.

Munnbind består typisk av tre lag ulikt materiale, og effektiviteten er blant annet avhengig av materialenes sammensetning og tetthet. I motsetning til åndedrettsvern sitter ikk munnbind helt tett omkring ansiktet, og det gjør at spyttdråper finner veien både inn og ut.

Åndedrettsvern gir den beste beskyttelsen i laboratorietester, men i forsøk i den virkelige verden har medisinske munnbind vist seg å beskytte like godt.

Selv en hjemmelaget maske er bedre enn ingenting, påpeker flere koronarelaterte forskningsresultater.

En ny studie fra USA har undersøkt reduksjonen av spyttdråper med ulike typer munnbind.

FFP-masker og medisinske munnbind blokkerte mesteparten av dråpene, men alle de testede maskene – med unntak av halskrager av fleece – blokkerte faktisk halvparten av væskepartiklene.

Se hvorfor halsvarmeren ikke duger som maske:

Jo flere grønne glimt, jo flere partikler slap igennem forsøgene med hhv. ingen maske, en bomuldsmaske, et medicinske mundbind og en fleecekrave.

WHO anbefaler bare hjemmelagede masker i perioder med mangel og så lenge andre smittebremsende tiltak også overholdes.

3. Hvordan bruker jeg munnbind riktig?

Feil bruk av munnbind

Medisinske munnbind er bare til engangsbruk, og må ikke under bruken sitte i pannen, på haken eller rundt håndleddet.

© Shutterstock

Både WHO og helsemyndighetene i 160 land enten krever eller anbefaler at befolkningen bruker munnbind der smitterisikoen er høyest og avstandskrav er umulige å overholde, for eksempel på offentlig transport og i supermarkeder.

Forskning har vist at partikler setter seg på forsiden av munnbindene, og nettopp derfor er korrekt håndtering av maskene ekstremt viktig. Ellers kan munnbindene føre til økt smittespredning.

Slik bruker du munnbind riktig

WHO har utformet retningslinjer som gjør det lett å bruke munnbind korrekt.

 • Vask hendene før du berører munnbindet
  © WHO

  Forberedelse

  Vask hendene dine grundig før du tar på munnbindet.

 • Påfør munnbindet korrekt
  © WHO

  Påføring

  Vend munnbindets fargede side utover, plasser metallskinnen over nesen og strikkene bak ørene.

 • Juster i øresløyfene på munnbindet
  © WHO

  Justering

  Sørg for at munnbindet dekker munn, nese og kinn uten mellomrom ved sidene.

 • Berør aldri munnbindet
  © WHO

  Håndtering

  Unngå å røre munnbindets forside. Fjern munnbindet ved å ta fatt i øresløyfene.

 • Kast straks munnbindet etter bruk
  © WHO

  Fjerning

  Kast munnbindet i søppelbøtta og vask hendene grundig.

Stoffmasker kan vaskes og gjenbrukes, men de må vaskes og tørkes grundig etter bruk.

4. Hvordan kjøper jeg det riktige munnbindet?

Kjøp de rette munnbindene CE merke

CE-merket er en dokumentasjon av at munnbindet overholder EUs sikkerhetskrav til vernemidler. Merkingen omfatter blant annet at produsenten stiller teknisk dokumentasjon til rådighet og får produktet testet av en EU-godkjent tredjepart.

© Shutterstock

FFP3-masker yter sannsynligvis den beste beskyttelsen, men fordi det er risiko for knapphet på verdensplan anbefaler WHO at de først og fremst brukes av personale i helsevesenet og blant utsatte befolkningsgrupper.

Stoffmasker anbefaler WHO bare i nødstilfeller.

Til daglig bruk vil medisinske munnbind av typene I, II eller IIR både være mest hensiktsmessige – og fullt ut tilstrekkelige, så lenge andre smittebremsende tiltak som hyppig håndvask og sosial avstand også overholdes.

Europeiske myndigheter konfiskerte i mars 34.000 falske eller ikke-godkjente munnbind, som i verste fall kan forverre koronavirusets spredning.

Når du kjøper munnbind, bør du derfor:

 • Sikre at utstyr av medisinsk kvalitet har et tydelig CE-merke på pakken.
 • Kjøpe munnbind i en ubrutt pakke med en bruksveiledning i kjøperens språk. Det er ikke tillatt å selge munnbind enkeltvis.
 • Undersøke produsenten. Navnet bør framgå tydelig på pakken. Et såkalt LOT-nummer og referansenummer skal dessuten stå på pakken, slik at det presise produktet kan identifiseres.

5. Kan jeg bli syk av munnbind?

På internett finnes det mange konspirasjonsteorier om farene ved å bruke munnbind. Det spenner fra oksygenmangel og økt nivå av CO2 i blodet til opphopning av væske og sopp i lungene.

Det er ingenting som tyder på at dette er sant.

Munnbind være laget for å slippe inn oksygenmolekyler og CO2, men samtidig blokkere for større partikler.

I en studie der helsepersonell under en times gange i friskt tempo fikk målt puls, oksygenmetning og CO2 i blodet og fuktopphopning, fant forskerne ingen målbar forskjell på å bruke maske eller ikke.

Se hvordan bruken av seks munnbind ikke endrer oksygeninnholdet i blodet:

En studie har imidlertid vist at om lag hver tredje som bruker FFP3-masker lengre tid av gangen, kan oppleve hodepiner. Noen opplever problemer med huden.

Flere land har fastsatt regler for hvor lenge ansatte kan bruke åndedrettsvern. I Danmark er grensen tre timer i løpet av et døgn, men den har i forbindelse med koronapandemien blitt opphevet.

WHO anbefaler at FFP3-masker ikke brukes mer enn fire timer av gangen.

Les også:

Sykdommer

Nå smadrer vaksinene korona: Vaksine stopper både sykdommen og smitten

4 minutter
Sykdommer

Alt du trenger å vite om koronamutasjoner

10 minutter
coronavirus
Sykdommer

Koronavirus-oppdatering: Få overblikket her

42 minutter

Logg inn

Ugyldig e-postadresse
Passord er påkrevd
Vis Skjul

Allerede abonnement? Har du allerede et abonnement på magasinet? Klikk her

Ny bruker? Få adgang nå!

Nullstill passord

Skriv inn e-postadressen din, så sender vi deg en e-post som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt.
Ugyldig e-postadresse

Sjekk e-posten din

Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt. Hvis du ikke finner e-posten, bør du se i søppelposten (uønsket e-post, «spam»).

Oppgi nytt passord.

Skriv inn det nye passordet ditt. Passordet må ha minst 6 tegn. Når du har opprettet passordet ditt, vil du bli bedt om å logge deg inn.

Passord er påkrevd
Vis Skjul