Shutterstock
Epstein-Barr, EBV, sklerose

Multippel sklerose kan skyldes samme virus som kyssesyke

En studie av blodprøver fra ti millioner mennesker har gitt det hittil beste beviset på at multippel sklerose skyldes det utbredte Epstein-Barr-viruset. Resultatet kan nå føre til en vaksine.

Legevitenskapen har lenge antatt at multippel sklerose (MS) kan skyldes det utbredte Epstein-Barr-viruset (EBV) som blant annet er årsaken mononukleose, også kalt kyssesyke.

Men først nå tør forskere fra Harvard University erklære at det sannsynligvis er slik det henger sammen. Det skjer på bakgrunn av en omfattende studie av blodprøver fra ti millioner mennesker.

Forskergruppen har kommet fram til at 99 prosent av alle MS-pasienter har det til felles at de har vært smittet med EBV.

Den endelige årsaken til MS, som over tid skader sentralnervesystemet, er imidlertid fortsatt innhyllet i en viss mystikk.

95 prosent av alle har hatt EBV

EBV er et av de vanligste virusene i mennesker. Den overføres hovedsakelig gjennom spytt, og opp mot 95 prosent av alle voksne i verden har hatt det.

I studien deltok ti millioner mennesker. 99 prosent hadde blitt infisert med EBV, men bare 0,00995 prosent utviklet MS.

Å ha hatt EBV er altså ikke ensbetydende med at man senere utvikler MS. Men det finnes stort sett ingen eksempler på folk som utvikler MS uten å ha hatt EBV først.

Det er derfor forskerne fortsatt bare antar at EBV er årsaken til MS, men de slår det ikke fast som en kjensgjerning. De tror imidlertid at en vaksine mot EBV sannsynligvis kan forhindre MS.

Blodprøver kommer fra militæret

Omkring 2,8 millioner mennesker i verden anslås å lide av MS, og legevitenskapen har kjent til sykdommen i over 150 år. Men inntil videre har forskere verken klart å utvikle en kur mot sykdommen eller forstå hva som utløser den.

Forskerne ved Harvard University håper at den omfattende studien kan være med på å bane vei for en framtidig vaksine mot EBV.

Det kan kanskje forhindre både kyssesyke og MS.

Det svimlende antallet blodprøver som danner grunnlag for studien, kommer fra ansatte i det amerikanske militæret. Militæret har i tillegg til blodprøvene også stilt til rådighet legejournaler gjennom 20 år for forskergruppen.