Shutterstock
Luftforurensning lungekreft

Studie av luftforurensning forandrer forståelsen av lungekreft

Ny viten om sammenhengen mellom luftforurensning og lungekreft har endret forskernes forståelse for hvordan kreftceller oppstår.

Britiske forskere har funnet en overraskende forbindelse mellom luftforurensning og lungekreft som kanskje kan forandre forståelsen vår av utviklingen av kreft.

I en større studie har forskene ved Francis Crick-instituttet i England undersøkt data fra over 400 000 mennesker og blant annet funnet ut hvordan luftforurensning kan forårsake lungekreft hos ikke-røykere, skriver instituttet på sitt nettsted.

Om lag seks tusen briter – og omkring tre hundre tusen ikke-røykere i resten av verden – dør hvert år av lungekreft, og den britiske studien kan bidra til utvikling av medisin mot lungekreft til disse menneskene.

Forandrer forståelsen av kreft

Selv om røyking er den viktigste årsaken til lungekreft, har den britiske studien avslørt at luftforurensning er årsaken til hvert tiende tilfelle av lungekreft.

Det skyldes eksponering for partikler som er mindre enn 2,5 mikrometer, det vil si 0,0025 millimeter, i luften. Partiklene kalles ofte PM2,5.

Men i motsetning til tidligere oppfatninger om lungekreft som en sykdom der friske celler overtas av kreftceller, har de britiske forskerne funnet at kreften oppstår på en helt annen måte.

Forskningen viser at det allerede finnes kreft i kroppen, men at kreftcellene er i en form for dvaletilstand. Eksponeringen for PM2,5 er den sykdomsframkallende faktoren.

«Celler med kreftframkallende mutasjoner hoper seg naturlig opp når vi blir eldre, men de er vanligvis inaktive. Vi har påvist at luftforurensning vekker disse cellene i lungene og får dem til å vokse og kanskje danne svulster», sier forskningsleder Charles Swanton på instituttets nettsted.

Kjemisk alarmsystem vekker cellene

Forsøk med mus viser at luftforurensning øker sannsynligheten for utvikling av lungekreft på grunn av det kjemiske alarmstoffet interleukin.

I forskernes forsøk blokkerte de også interleukin, som vanligvis forårsaker inflammasjon og er en reaksjon på PM2,5-forurensning. Ved å blokkere interleukin-produksjonen bremset de også utviklingen av kreft i musene.

Forskerne mener den nye kunnskapen kan brukes til mange typer kreftbehandling, særlig i de tidlige stadiene.

«Hvis vi kan forhindre cellene i å vokse på grunn av luftforurensning, kan vi redusere risikoen for lungekreft», forklarer Charles Swanton.

Også amerikansk kreftgjennombrudd

Den britiske studien av luftforurensning er ikke den eneste kreftstudien som har fått forskere til å juble i den siste tiden.

Det amerikanske legemiddelfirmaet Grail har brukt ny blodprøveteknologi på en testpopulasjon på om lag seks tusen mennesker og funnet 71 prosent flere kreftformer enn det vanligvis er mulig å påvise med blodprøver.

Det betyr at legene kan finne flere kreftformer ved hjelp av blodprøver, noe som gjør at man kan undersøke en mistanke om kreft tidligere – og at vi dermed kan forebygge sykdommen og redusere skadene.

Den nye blodprøveteknologien er fortsatt i sin barndom og blir prøvd ut blant annet av det britiske helsevesenet, som neste år skal gjennomføre et stort forsøk med 165 000 deltakere.