Regulering av cellevekst

Alle vesentlige kreftsykdommer kan ha sammenheng med D-vitaminmangel.

Cancer cells

D-vitamin har vist seg å ha stor innflytelse på cellevekst og celleforandringer, noe som gjør det til et verdifullt våpen mot kreft. Forskerne har kommet seg ut av stolene etter at det de siste tiårene er kommet en bølge av overbevisende undersøkelser som viser sammenheng mellom lavt D-vitamin-nivå og økt risiko for 17 forskjellige kreftsykdommer, blant annet bryst-, tarm-, nyre-, prostata- og lungekreft. Samtidig viser flere undersøkelser at et daglig tilskudd av D-vitamin på 25 mikrogram kan redusere risikoen for lunge-, bryst-, bukspyttkjertel- og tykktarmskreft med 40–75 pst.

Vitamin D stimulerer minst tre gener

Kreft skyldes ukontrollert celledeling i kroppen, og D-vitaminet gjør daglig sitt beste for å ta livet av en masse av våre egne celler. Vitaminet stimulerer minst tre gener som på forskjellige tidspunkter kan stoppe celler i utviklingen og sørge for at cellen begår programmert selvmord – enten hvis den er blitt stresset, for gammel, infisert av virus eller utsatt for DNA-skader. Å hemme cellevekst er dessuten en livsviktig nødvendighet overalt i kroppen – både for at organer skal utvikle seg riktig i fosteret, for at immunceller skal stoppe sin aggressivitet, for at bensusbstans og muskler skal danne de riktige strukturene, og for at fordøyelse og stoffskifte skal fungere optimalt. Et underskudd av D-vitamin kan forstyrre disse grunnleggenede funksjonene.

Psoriasis

Vitaminet regulerer også cellevekst i huden. Psoriasis og atopisk eksem er kroniske lidelser som oppstår når hudceller utvikler seg galt. Det kan skape lokal betennelse, men D-vitamin kan dempe betennelsen og gjendanne cellestrukturen. Derfor brukes vitaminet i behandling av psoriasis.