Shutterstock

Raseri kan forårsake en rekke kreftformer

Hvis du ofte er rasende og skjeller ut andre, kan du ifølge den nyeste forskningen ha økt risiko for visse former for kreft. Det samme gjelder hvis du undertrykker sinnet og aldri får fjernet det som ligger og ulmer.

Det er ikke bare den psykiske helsen som kan bli skadelidende hvis du ofte er sint. Cellene i kroppen kan bli skadet hvis sinnet er voldsomt nok og varer lenge nok. I noen tilfeller kan det føre til kroniske betennelsestilstander i cellene, som igjen kan føre til kreft.

Forskerne har i mange år forsøkt å finne ut om det er sammenheng mellom vonde følelser og sykdom. Selv om man har visst at dårlig psykisk helse generelt kan føre til kroppslige sykdommer, har det så langt vært vanskelig å finne noe ensartet bilde.

Men to nye store studier fra USA og Kina dokumenterer at langvarig og voldsomt sinne kan gi overdødelighet, særlig i form av hjerte-karsykdommer og visse former for kreft.

Den amerikanske studien, som pågikk i tjue år, er basert på data om over 17 352 menn i alderen 49 til 87 år. Alle var friske og sunne da studien startet, og de ble spurt om hvor ofte de følte seg sinte, og hvordan sinnet kom til uttrykk.

Det viste seg at særlig menn som ofte ble virkelig sinte, og som viste det «aggressivt», for eksempel ved å smelle med dører eller rope og brøle, endte med å ha en overdødelighet på mellom 4 og 8 prosent i forhold til dem som ikke var særlig sinte.

Kronisk inflammasjon

Det er flere forklaringer på at sinne kan gi sykdommer som kreft, og hva den biologiske årsaken er. En av kandidatene er «kronisk inflammasjon».

Cellene som kalles leukocytter, og proteinet cytokin, er med på å bevare og styrke kroppens immunsystem.

Cytokiner er proteiner som er avgjørende for vekst og aktivering av immunforsvaret. Hvis disse cytokinene blir kronisk betente, kan det føre til kreft.

© Wikimedia Commons

Hvis det går betennelse i cytokinene i et bestemt område av kroppen, er det som regel ikke noe den enkelte føler eller er oppmerksom på.

Men hvis denne betennelsestilstanden blir kronisk, svekker det immunforsvaret og gjør det mulig for kreftceller å begynne å utvikle seg.

«Samtidig viser flere studier at sinne er assosiert med inflammasjon», sier Claudia Trudel-Fitzgerald, som er hovedforfatter for studien fra Harvard-universitetet.

Spesifikke kreftformer

Det ser ikke ut til at alle kreftformer kan relateres til mye og voldsomt sinne.

I den kinesiske studien undersøkte forskerne sammenhengen mellom spiserørskreft og vonde følelser og traumer hos over 14 000 kvinner og menn.

Spiserørskreft er en av de vanligste kreftformene, med over 400 000 døde i året på verdensbasis, og forskerne fant en varierende, men klar overdødelighet hos mennesker med høy og konstant grad av irritabilitet og sinne.

I den amerikanske studien viste det seg at også kreft i bukspyttkjertelen og prostata er forbundet med sinne.

Immunforsvaret - Immuncelle bekjemper virus
© Shutterstock

Leukocytter

Hvite blodlegemer, leukocytter, utgjør bare 1 prosent av blodet vårt, men de har en veldig viktig funksjon. De beskytter mot betennelse og bakterier, og oppstår det sykdom et sted i kroppen, vil leukocyttene forsøke å bekjempe den.

Leukocytter finnes også i andre kroppsvæsker, og store mengder leukocytter er en indikasjon på betennelse eller andre sykdommer.

Det handler om kontroll

Det kan være mange gode grunner til å være sint, og det trenger ikke føre til sykdom. Du bør altså ikke bli bekymret for et par høylytte krangler.

Faktisk er det påvist at å undertrykke sinne over lang tid kan gjøre deg syk. Blant annet kan det føre til brystkreft.

Trudel-Fitzgerald forklarer at det framfor alt handler om hvordan man håndterer sinnet. Som atferdspsykolog har hun forsket mye på håndtering av følelser generelt.

Hun forklarer at det er viktig å huske at sinne i seg selv ikke er et problem. Hvis man kan få løst det som gjør en sint, altså forholde seg konstruktivt til for eksempel partneren eller sjefen, så er det ikke farlig.

«I kreftforskning er det interessant å se på følelser som sinne fordi det er noe man kan lære å kontrollere og håndtere bedre», sier Trudel-Fitzgerald.