Shutterstock

Nytt filter fanger kreftceller

Et lite, bærbart apparat som kan fange inn kreftceller før de danner nye svulster. Det er det amerikanske forskere har oppfunnet med i et nytt filter på størrelse med en sigarettpakke. Målet er at apparatet skal rense alt blodet i kroppen på noen timer.

Forskere fra University of Michigan i USA har utviklet et bærbart filter som kan hindre at kreft sprer seg og danner nye svulster, såkalte metastaser.

Filteret fanger inn de kreftcellene som forlater en svulst og driver rundt i kroppen med blodstrømmen – klare til å slå seg ned et nytt sted.

Oppfinnelsen tar ikke mer plass enn en sigarettpakke, så kreftpasienten kan ha den med seg, for eksempel montert på overarmen. Blodfilteret kobles til en blodåre slik at blodet ledes inn gjennom filteret og deretter tilbake i åren igjen.

Kreftceller henger fast som fluer på papir

Selve filteret består av et lag av karbonmaterialet grafen, som blodet strømmer over. På overflaten av grafenet sitter det antistoffer som binder seg til bestemte proteiner på cellemembranen til kreftcellene.

De syke cellene blir dermed hengende på filteret som fluer på et fluepapir, mens de sunne cellene fortsetter uhindret. I filteret tilføres blodet et stoff som kalles heparin, som hindrer at det størkner.

Det gjør at det ikke oppstår blodpropp når blodet kommer tilbake i kroppen.

Kreftcellene fanges som fluer på fluepapir

Et filter leder blodet gjennom en labyrint av små kanaler som har et tynt lag grafen i bunnen. Antistoffer på grafenet fanger inn de kreftcellene som flyter forbi.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Blodet strømmer inn gjennom filteret

Fra en blodåre pumpes kreftpasientens blod inn i filteret. Her ledes det i et tynt lag over en plate av karbonmaterialet grafen.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Antistoffer griber fat i kreftcellene

Grafenplaten er belagt med antistoffer (gul) som binder seg til noen spesielle proteiner som sitter på overflaten av kreftcellene (lyserødt).

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Kreftcellene bliver hængende i filteret

Mens de sunne cellene i blodet fortsetter gjennom filteret og tilbake i kroppen, blir kreftcellene sittende på grafenlaget.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Filter giver fri bevegelighet

Et bærbart blodfilter kan for eksempel settes fast på overarmen, slik at pasienten har fri bevegelighet og kan foreta seg andre ting mens blodet renses.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

På størrelse med en sigarettpakke

Selv om det bare er på størrelse med en sigarettpakke, har et nytt apparat plass til blodfilter, pumpe og en beholder med blodfortynner.

Mikkel Juul Jensen & Tae Hyun Kim

Renser blodet på 2 timer

Forskerne har foreløpig testet en prototype på oppfinnelsen på hunder med kreft. Filteret klarte å rense 1–2 prosent av blodet i løpet av en periode på to timer.

En senere opptelling avslørte at filteret hadde fanget inn 3–5 ganger så mange kreftceller per milliliter blod som det er mulig å gjøre med eksisterende metoder, der leger tar ut og renser én porsjon blod av gangen.

Forskerne vil nå arbeide for å øke gjennomstrømningen i filteret, slik at det blir enda mer effektivt.

Målet er å nå opp i en hastighet som kan rense alt blodet i en menneskekropp på bare 2–3 timer.

Hvis de klarer det, regner forskerne med å kunne teste oppfinnelsen på mennesker i løpet av tre år.