Wikimedia Commons

Ny hydrogel utrydder seiglivede hjernesvulster

Glioblastom, en vanlig form for hjernekreft med relativt dårlige overlevelsessjanser, kan kanskje takles med en ny hydrogel som fjerner svulsten helt.

Med en nyutviklet hydrogel håper forskere å kunne helbrede en type hjernesvulst som heter glioblastom og vanligvis er forbundet med nokså dårlige sjanser for å overleve.

Hydrogelen injiseres i det operasjonshullet som er etterlatt når kirurgen har fjernet svulsten.

Gelen produserer aktive stoffer som hjelper kroppen med å bekjempe kreftceller som fortsatt ligger og ulmer i vevet i området.

Hvis behandlingen viser seg å være effektiv, kan den redusere behovet for cellegift eller stråling etter operasjonen og kanskje også bli brukt mot andre gjenstridige kreftformer, inkludert brystkreft.

Vanskelige å fjerne kirurgisk

Det som gjør glioblastom så problematisk, er at svulstene er vanskelige å fjerne helt ved operasjon, så det kan fortsatt ligge kreftstamceller i vevet rundt den fjernede svulsten.

Vanligvis vender kreften tilbake allerede noen få måneder etter det kirurgiske inngrepet.

Sjansen for å overleve er derfor bare 25 prosent etter et år, og etter fem år faller sjansen for å overleve til bare fem prosent.

Utrydder resterende kreftceller

Så snart hydrogelen fyller ut operasjonshullet, frigjør den sakte innholdet av nanopartikler som trenger inn i og omprogrammerer en type immunceller som heter makrofager.

Normalt er det makrofagenes oppgave å utrydde infeksjon og inflammasjon i kroppen. I forbindelse med kreft kan makrofagene imidlertid endre karakter slik at de undertrykker immunsystemet og fremmer veksten av svulster i stedet.

Ved kirurgisk fjerning av glioblastomer oppstår det inflammasjon, noe som får makrofager til å strømme til operasjonsområdet.

Det er i den forbindelse at den immun-styrkende hydrogelen sender nanopartiklene sine til de feilprogrammerte makrofagene med nye instrukser slik at de ikke lenger favoriserer kreftcellene, men angriper dem.

Effektivt i forsøk med mus

Hydrogelens nanopartikler går målrettet etter et glykoprotein som heter CD133 og er markør for kreft-stamceller. Samtidig inneholder nanopartiklene et spesielt antistoff (CD47) som kortslutter en mekanisme som får makrofagene til å la kreftceller være i fred.

Foreløpig har forskerne påvist hvordan hydrogelen i mus kan få makrofagene i det angrepne området til å utrydde de tilbakeblivende stamcellene som ellers kunne ha utviklet seg til nye svulster.

Neste skritt for hydrogelen er å teste at behandlingen også virker på mennesker.