Wikimedia Commons

Ny hydrogel utrydder seiglivede hjernesvulster

Forskere har klart å utvikle en avansert hydrogel som kan utrydde glioblastom – en spesielt seiglivet type hjernetumor. Hvis den nye behandlingen viser seg å være effektiv, vil den øke overlevelsessjansene klart.

Med en nyutviklet hydrogel håper forskere å kunne helbrede en type hjernesvulst som heter glioblastom og vanligvis er forbundet med nokså dårlige sjanser for å overleve.

Hydrogelen injiseres i det operasjonshullet som er etterlatt når kirurgen har fjernet svulsten.

Gelen produserer aktive stoffer som hjelper kroppen med å bekjempe kreftceller som fortsatt ligger og ulmer i vevet i området.

Hvis behandlingen viser seg å være effektiv, kan den redusere behovet for cellegift eller stråling etter operasjonen og kanskje også bli brukt mot andre gjenstridige kreftformer, inkludert brystkreft.

Vanskelige å fjerne kirurgisk

Det som gjør glioblastom så problematisk, er at svulstene er vanskelige å fjerne helt ved operasjon, så det kan fortsatt ligge kreftstamceller i vevet rundt den fjernede svulsten.

Vanligvis vender kreften tilbake allerede noen få måneder etter det kirurgiske inngrepet.

Sjansen for å overleve er derfor bare 25 prosent etter et år, og etter fem år faller sjansen for å overleve til bare fem prosent.

Utrydder resterende kreftceller

Så snart hydrogelen fyller ut operasjonshullet, frigjør den sakte innholdet av nanopartikler som trenger inn i og omprogrammerer en type immunceller som heter makrofager.

Normalt er det makrofagenes oppgave å utrydde infeksjon og inflammasjon i kroppen. I forbindelse med kreft kan makrofagene imidlertid endre karakter slik at de undertrykker immunsystemet og fremmer veksten av svulster i stedet.

Ved kirurgisk fjerning av glioblastomer oppstår det inflammasjon, noe som får makrofager til å strømme til operasjonsområdet.

Det er i den forbindelse at den immun-styrkende hydrogelen sender nanopartiklene sine til de feilprogrammerte makrofagene med nye instrukser slik at de ikke lenger favoriserer kreftcellene, men angriper dem.

Effektivt i forsøk med mus

Hydrogelens nanopartikler går målrettet etter et glykoprotein som heter CD133 og er markør for kreft-stamceller. Samtidig inneholder nanopartiklene et spesielt antistoff (CD47) som kortslutter en mekanisme som får makrofagene til å la kreftceller være i fred.

Foreløpig har forskerne påvist hvordan hydrogelen i mus kan få makrofagene i det angrepne området til å utrydde de tilbakeblivende stamcellene som ellers kunne ha utviklet seg til nye svulster.

Neste skritt for hydrogelen er å teste at behandlingen også virker på mennesker.