Shutterstock
blodprøve, kreft, spektroskopi

Ny blodtest avslører kreft – og om den har spredt seg

Jo tidligere kreft oppdages, jo bedre. Nå har forskere utviklet en enkel og billig blodprøve som både kan oppdage kreft tidlig og avsløre om den har spredt seg.

Forskere ved universitetet i Oxford har utviklet en enkel og billig blodprøve som kan påvise tidlige stadier av kreft hos pasienter. Prøven kan også oppdage mulige metastaser, altså om kreften allerede har spredt seg til andre steder i kroppen.

Det er ifølge forskerne første gang en blodprøve både kan oppdage kreft og påvise en mulig spredning av den.

Prøve oppdager kreft i 19 av 20 tilfeller

Den nye blodprøven er utprøvd på en gruppe av 300 forsøkspersoner. Noen var friske, og andre hadde kreft. Alle deltakerne hadde vage symptomer på kreft som utmattethet eller uforklarlig vekttap.

Prøven viste seg å oppdage kreft i 19 av 20 tilfeller og påvise spredning av kreft med 94 prosents nøyaktighet.

For å oppnå denne virkningen har forskerne gått annerledes til verks enn før.

Oxford, Probert, spektroskopi

Fay Probert er forskeren som leder forsøket ved universitetet i Oxford.

© University of Oxford

Alle leger skal kunne bruke prøven

Der tidligere blodprøver påviser kreft ved hjelp av genetiske spor fra eventuelle svulster i kroppen, bruker den nye blodprøven en metode som kalles NMR-spektroskopi.

Med denne metoden får forskerne en helt ny innsikt i blodcellenes kjemiske fingeravtrykk ved å analysere molekylenes struktur, og slik finner de krefttype, stadium og eventuelt spredning.

Ifølge forskeren som leder forsøket, Fay Probert, er dette en helt ny måte å oppdage kreft på. Hun håper prøven blir så billig og enkel å bruke at allmennpraktikere kan bruke den.

Blodprøven må prøves ut på flere og større pasientgrupper før den kan tas i bruk i helsevesenet.