Kræftceller deler sig

Nesten halvparten av alle kreftdødsfall kan forebygges

Det er særlig tre ting du må unngå hvis du vil redusere risikoen for kreft. Det understreker en ny studie som er en av de største i sitt slag.

Det er særlig tre ting du må unngå hvis du vil redusere risikoen for kreft. Det understreker en ny studie som er en av de største i sitt slag.

Shutterstock

Hele 44 prosent av tilfellene av kreft i verden skyldes faktorer som kan unngås, for eksempel røyking, forurensning og inntak av alkohol.

Det viser en ny stor studie der blant annet amerikanske forskere har gransket tall for kreftsykdommer og dødsfall i 204 ulike områder i verden.

Og gjennomgangen avslører at hele 4,5 millioner kreftdødsfall i 2019 skyldtes faktorer som det er mulig å forebygge.

Av dette bærer røyking, inntak av alkohol og overvekt ifølge forskerne fortsatt den tyngste delen av ansvaret for dødsfallene i verden, noe som bekrefter resultatene i flere mindre studier.

Om studien:

  • Forskerne som står bak studien har sett på tall over risikofaktorer og kreftdødsfall fra 204 ulike land og områder i verden.
  • Og selv om studien er en av de grundigste som er utført, er det nøyaktige antallet dødsfall og krefttilfeller i verden vanskelig å fastslå siden ikke alle land registrerer dem på samme måte.
  • Samtidig poengterer forskerne selv at det er visse risikofaktorer, for eksempel eksponering for sollys og infeksjoner av bakterien Helicobactor pylori, som ikke er med i studien.

Se de ti største risikofaktorene her

I den nye studien, som er en av de største i sitt slag, så forskerne på sammenhengen mellom 23 ulike kreftformer og 34 risikofaktorer, for eksempel passiv røyking, lite fysisk aktivitet og lite fullkorn i kostholdet.

Og det gjorde det blant annet mulig å peke ut og rangere de ti risikofaktorene som kostet flest menneskeliv i 2019, og sammenligne dette med tall fra 2010.

Røyking, alkohol og overvekt inntar de øverste plassene begge årene. Men det er overvekt som står for den største økningen i perioden – særlig i land med lav inntekt.

Risikofaktorer som forårsaker flest dødsfall:

1 røyking
2 alkoholinntak
3 overvekt
4 usikker sex
5 høyt fastende blodsukker
6 partikkelforurensning fra omgivelsene
7 eksponering for asbest i forbindelse med jobb
8 kosthold med lite fullkorn
9 kosthold med lite melkeprodukter
10 passiv røyking

  • Studien tar utgangspunkt i dødsfall forårsaket av kreft i 2019.
  • Det er dessuten forskjell på forskernes vekting av risikofaktorene.
  • Samtidig poengterer forskerne selv at det er visse risikofaktorer, for eksempel eksponering for sollys og infeksjoner av bakterien Helicobactor pylori, som ikke er med i studien.

Mennene kaprer farlig førsteplass

Kreft i luftrøret, bronkiene og lungene er de krefttypene som koster flest menneskeliv og kan forebygges. Endetarmskreft og spiserørskreft inntar plassene like etter.

Forskerne oppdaget også en stor forskjell mellom kjønnene. Mens 50,6 prosent av alle kreftdødsfallene blant menn i 2019 kunne ha vært forebygd, lå tallet blant kvinner på 36,3 prosent. Hva årsaken til forskjellen er, forklarer ikke forskerne som står bak studien.

Men andre eksperter spekulerer på om menn og kvinner kanskje reagerer ulikt på risikofaktorene av biologiske grunner. Noen forskere peker på at kulturelle forskjeller i atferd også kan spille en rolle.