Shutterstock

Laser og ultralyd skal avsløre skjult hudkreft

En ny oppfinnelse kan vise om pasienter med føflekkreft har skjulte kreftceller i blodet. Forskerne håper metoden kan utvikles til en banebrytende behandling.

Føflekkreft har en motbydelig evne til å spre seg i kroppen uten at legene oppdager det.

Som med andre krefttyper kan enkelte kreftceller løsne fra svulsten og vandre til et annet sted i kroppen via blodomløpet. Når det skjer, kan det oppstå nye svulster.

De løse cellene fra føflekkreft er ekstra vanskelige å oppdage fordi de ikke har noen av de karakteristiske proteinene andre kreftceller har på overflaten.

Laser skanner blodet for kreftceller

En ny oppfinnelse ved navn Cytophone utnytter det faktum at hudkreftceller har et høyt innhold av det mørke pigmentet melanin. Derfor kan cellene avsløres av en laser og en ultralyskanner.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Kreftceller rammer blodet

Når en føflekk med kreft vokser, vandrer kreftcellene ned til blodårene og ut i blodomløpet.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Laser trenger gjennom huden

Cytophonen føres over huden slik at laserlyset trenger noen millimeter ned til blodårene.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Kreftcellen varmes opp

Når laserlyset treffer en kreftcelle, varmes cellen opp på grunn av det høye innholdet av fargestoffet melanin.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Varmen skaper ultralydbølger

Den oppvarmede kreftcellen gir fra seg en bølge av ultralyd som beveger seg ned gjennom hudlaget.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Ultralyden registreres

Lydbølgen når fram til ultralydskanneren, som registrerer bølgen og dermed avslører kreftcellen.

E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine/Mikkel Juul jensen

Hudkreftcelle varmes opp

Det problemet kan kanskje løses av et nytt apparat. I stedet for proteinene fokuserer det på cellenes innhold av pigmentet melanin, som er ekstra høyt i føflekkreft.

Den nye oppfinnelsen, som kalles Cytophone, utnytter en kombinasjon av laserlys og ultralydskanning.

Systemet er utviklet av en forskergruppe fra University of Arkansas i USA. Cytophone føres over huden slik at laserlyset kan trenge noen millimeter ned til blodkarene.

Når laserlyset treffer en hudkreftcelle med et høyt innhold av melanin, varmes cellen opp, noe som utløser en svak bølge av ultralyd som fanges opp av skanneren.

Laserlys skal drepe kreftceller

I et forsøk testet forskerne Cytophone på en rekke forsøks­personer.

Den ga ikke noen utslag hos 19 friske pasienter, men den kunne påvise de vandrende kreftcellene hos 27 av de 28 kreftpasientene.

Laser skanner arm

Den såkalte Cytophone er så presis at den kan avsløre en enkelt føflekkreftcelle i en hel liter blod.

© E.I. Galanzha et al./Science Translational Medicine

Andre tester viste at Cytophone var så presis at den kunne avsløre en enkelt kreftcelle i en hel liter blod.

Cytophone skal i første omgang brukes til å følge opp pasienter etter behandling, for å sjekke om kreften kan ha kommet tilbake.

Forskerne håper at den senere kan videreutvikles slik at sterkere laserlys ikke bare avslører de skjulte kreftcellene, men også dreper dem.