Kreftsvulster krever akkurat passe blodstrøm

Kreft danner bare nye svulster der blodstrømmen er akkurat passe. Oppdagelsen kan føre til medisiner som hindrer at kreft sprer seg

© Shutterstock

Kreft danner metastaser når løsrevne kreftceller fra den opprinnelige svulsten føres med blodet helt til de på et tidspunkt setter seg fast på innsiden av en blodåre.

Her omsluttes kreftcellen av cellene i åreveggen, som deretter lar den syke cellen slippe gjennom veggen. I vevet rundt danner kreftcellen en ny svulst.

Nye forsøk gjennomført av forskere fra det franske Institut national de la santé et de la recherche médicale, viser at kreften er avhengig av blodstrømmen i åren for å kunne spre seg.

Og ifølge forskergruppen, som fulgte kreftspredning i uklekkede egg fra sebrafisker, krever det en helt spesiell blodgjennomstrømning for at metastaser skal oppstå.

Moderat strøm sprer sykdom

I de store årene fløt blodet med opptil 2500 mikrometer i sekundet, og da var strømmen for sterk til at kreftcellen kunne sette seg fast, mens den i mindre blodårer var for svak til at cellene i åreveggen omsluttet kreftcellen.

Bare i blodårer med en moderat gjennomstrømning på 400–600 mikrometer per sekund kunne kreftcellen sette seg fast og trenge gjennom veggen.

Ny kunnskap skal gi ny medisin

Forskerne har senere bekreftet resultatene ved å studere hvor metastaser typisk oppstår i hjernen på forsøksmus og hos mennesker.

De håper nå at den nye kunnskapen kan føre til nye medisiner som retter seg mot cellene i åreveggen.

Hvis disse cellene kan påvirkes, slik at de ikke omslutter kreftcellene, vil de ikke kunne få fotfeste og danne nye svulster.

Kreft foretrekker moderat blodstrøm

Ikke for høy og ikke for lav. Kreft oppstår der blodgjennomstrømningen er akkurat passe: