Shutterstock

Kreftpasienter får cellegift uten bivirkninger

Et lite filter skal rense blodet til kreftpasienter for rester av cellegift, slik at de unngår kvalme og andre bivirkninger.

Tretthet, kvalme, diaré og hjerte­stans er blant bivirkningene ved cellegift.

Selv om metoden redder alvorlig syke kreftpasienter, er ulempene et stort problem fordi cellegiften ikke bare angriper kreftceller, men også de friske cellene i kroppen.

Det har forskere fra University of California i USA nå funnet en løsning på.

En del av bivirkningene kan legene unngå ved å sprøyte cellegiften rett inn i en blodåre som ligger like ved siden av kreftsvulsten.

Det innebærer at medisiner ikke blir sendt rundt i hele kroppen, men sendes rett inn i svulsten.

Medisinrester blir i blodet

Det løser imidlertid ikke hele problemet, for det vil fortsatt være medisinrester i det blodet som vandrer utenom eller gjennom svulsten – og det gjelder faktisk 50–80 prosent av den mengden medisin som blir sprøytet inn i pasienten.

Derfor har den amerikanske forskergruppen utviklet et lite filter som samler opp medisinrester i blodet.

© Hee Jeung Oh et al./ACS

Før og etter bruk av filteret

Forskerne testet cellegiftfilteret på griser. Deretter tok de ut filteret, knuste det og oppløste pulveret i sprit. Det viste at filteret hadde samlet opp en stor mengde cellegift.

Harpikslignende stoff binder cellegift

Filteret er 3D-printet og formet som en sylinder som er 3 centimeter lang og 0,5 centimeter i diameter. Filterets indre gitterstruktur har et belegg av et harpikslignende stoff som binder cellegift.

I laboratoriet har forskerne testet ulike varianter av filteret, og de har nå funnet fram til en finmasket struktur som samler opp mest mulig gift uten at filteret øker risikoen for blodpropp.

Samtidig eksperimenterte forskerne med ulike kjemiske sammensetninger av belegget som dekker filteret.

Finmasket gitter fjerner gift fra blodet

Det nye filteret skal opereres inn i en blodåre like ved kreftsvulsten som blir behandlet. Det lille gitteret fanger opp mesteparten av medisinrestene i blodet.

© Claus Lunau

1. Medisin sprøytes inn

Cellegift (grønne kuler) flyter inn i en blodåre like ved svulsten, slik at pasienten unngår at stoffet påvirker friske celler før og etter at det når svulsten.

© Claus Lunau

2. Svulst angripes

Kreftceller i svulsten blir påvirket av den farlige cellegiften, men en del av legemiddelet fortsetter videre i blodstrømmen (hvite piler).

© Claus Lunau

3. Filter fanger resten

Filteret opereres inn i en blodåre like ved svulsten. Belegget og den fine gitterstrukturen suger opp to tredjedeler av den overskytende medisinen.

Test på mennesker om få år

Til slutt opererte forskerne det nye filteret inn i blodårene på griser, før de sprøytet inn en spesiell type leverkreftmedisin, Doxorubicin, i blodstrømmen bare noen få centimeter fra det stedet filteret satt.

Forsøkene viste at filteret i gjennomsnitt tok opp 64 prosent av cellegiften i blodet som passerte dette punktet.

Forskerne håper at den nye oppfinnelsen kan testes på mennesker i løpet av bare noen få år.