Kreftfrie kortvokste

Kortvoksthet ser ut til å verne mot kreft og diabetes, viser ny forskning. På 22 år døde ikke en eneste av 152 kortvokste av kreft.

Jaime Guevara-Aguirre with equadorian little people

Ved studier av en gruppe beslektede kortvokste fra Ecuador fant forskerne et gen som gir kortvoksthet, men som også holder de kortvokste fri for kreft og diabetes.

Testpersonene lever i et nokså innavlet samfunn der en utbredt mutasjon setter dem ut av stand til å reagere på veksthormonene GH og IGF-1. Hormonene fremmer vekst under puberteten, men stresser også kroppscellene, og store mengder veksthormon har vist seg å øke faren for kreft og andre sykdommer hos mus.

Forskere fra Ecuador og USA fulgte derfor 152 kortvokste gjennom 22 år og sammenlignet sykdomshistoriene deres med 1606 nære slektninger som ikke bar på mutasjonen og hadde normal høyde. Det viste seg at selv om de to gruppene levde side om side, hadde de helt ulike dødsårsaker.

Blant slektningene med normal høyde døde 20 prosent av kreft og 5 prosent av diabetes, mens de to sykdommene ikke krevde et eneste dødsfall blant de kortvokste, som også hadde langt mindre insulin i blodet enn slektningene. Likevel levde ikke de kortvokste lenger fordi alkoholrelaterte dødsfall er markant mer utbredt i denne gruppen.

Forskerne håper at resultatene kan brukes til å utvikle en livsforlengende medisin som kan begrense effekten av GH og IGF-1 hos fullt utvokste personer og redusere faren for at disse skal rammes av kreft og diabetes.