Kreftens kjennetegn brukes mot den selv

Virus attacks cancer cells

Det store problemet ved å bruke virus til å bekjempe kreft er å få det til å gå etter de riktige cellene og ikke skade de vanlige. Det ser nå ut til å ha lykkes takket være manipulering av genene i viruset.

  1. En kreftcelle ligner overflaten på andre celler. Det er likevel et kjennetegn ved de fleste kreftceller at de produserer store mengder av et protein kalt TK.

  2. Viruset JX-594 blir injisert i kroppen. JX-594 er genmanipulert slik at det mangler TK-proteinet og ikke kan mangfoldiggjøre seg. Når det trenger inn i en kreftcelle der det finnes TK, tvinger det cellens maskineri til å produsere mer virus ved hjelp av TK og byggesteiner som finnes i cellen.

  3. Til slutt sprenges kreftcellen, og en sky av nydannede JX-594-virus frigjøres – klare til å infisere og utradere andre kreftceller.

Terminale pasienter fikk det bedre

Den nye behandlingen er foreløpig testet på mennesker ved ett enkelt forsøk. 23 kreftpasienter fra Canada og USA, som ikke lenger reagerte på vanlig behandling, fikk forskjellige konsentrasjoner av virus.

I syv av de åtte pasientene som fikk den høyeste dosen, kunne forskerne vise at virus var i gang med å bryte ned kreftceller. Og like viktig var det at det ikke fantes virus i friske celler.