Shutterstock

Kreftceller kan narres til selvmord

En ny metode smugler nanopartikler inn i kreftceller og narrer dem til å begå selvmord. De første forsøkene viser at metoden er effektiv mot flere ulike typer kreft.

Et våpen som tar livet av kreftceller uten å skade kroppens sunne celler, kan nå bli en realitet.

Et team av forskere fra Nanyang Technological University i Singapore har funnet opp en metode som smugler våpenet inn i kreftcellene og får dem til å begå selvmord.

Kjernen i metoden er nanopartikler som kalles Nano-pPAAM, som stimulerer kreftcellene til å produsere store mengder skadelige oksygenforbindelser.

Aktive molekyler stresser cellene

Forbindelsene, som kalles ROS, er ekstremt kjemisk aktive og stjeler elektroner fra andre molekyler i cellen. Det framkaller stress i cellene og setter i gang en prosess som får dem til å begå selvmord.

Forskerne utnyttet en spesiell svakhet ved kreftcellene til å smugle nanopartiklene inn i dem.

© Ken Ikeda Madsen

Attraktiv forkledning lurer kreftcellen

En ny metode lokker kreftceller til å ta opp nanopartikler som tar livet av dem.

Våpen er gjemt i lokkemat

Nanopartiklene Nano-pPAAM (blå) er kapslet inn i et lag av aminosyrer som kreftcellen trenger for å vokse.

Cellen inviterer inn

Kreftcellen sluker kapslene og bruker aminosyrene, slik at nanopartiklene slipper løs inne i cellen.

Resultatet er selvmord

Nanopartiklene stimulerer cellen til å produsere ROS-molekyler (gule) som driver den til å begå selvmord.

Virker som en trojansk hest

For å vokse er kreftceller avhengige av å ta opp aminosyrer fra omgivelsene sine, og forskerne kapslet derfor inn nanopartiklene i aminosyren L-fenylalanin. Som en trojansk hest lokket forkledningen kreftcellene til å invitere nanopartiklene inn.

Forskerne testet metoden på cellekulturer med bryst-, hud- og magekreft. Resultatene viste at 80 prosent av kreftcellene slukte nanopartiklene og begikk selvmord.

Kan behandle aggressiv brystkreft

I andre forsøk viste det seg at metoden kunne redusere veksten av kreftsvulster med 60 prosent hos forsøksmus som var tilført brystkreft av en spesielt aggressiv type som kalles triple-negativ.

Den er blant de vanskeligste kreftformene å behandle i dag fordi cellene mangler spesielle molekyler på overflaten som er angrepspunktet for de fleste typer kreftmedisiner.

Forskerne vil nå teste flere typer aminosyrer for å oppnå enda bedre resultater.