Kreftceller brøyter seg fram i kroppen

Kreftceller kan dele seg selv om de befinner seg i veldig tett vev i kroppen. Den evnen vil forskerne nå forsøke å frata dem.

Hudkræftceller
© PENN STATE

Kreftceller utkonkurrerer andre celler i kroppen på flere punkter: De både lever lenger og deler seg raskere enn det de normale cellene klarer.

Og forskerne har lenge hatt en mistanke om at de aggressive sykdomscellene også har andre egne egenskaper, som de tar i bruk for å spre seg raskt og invadere hele kroppen med svulster.

Nå har en gruppe forskere ved Pennsylvania State University i USA brukt matematikk til å avsløre kreftcellenes hemmelige knep.

Matematisk modell

De har utviklet en matematisk modell til å forutsi hvor mye plass kreftceller og normale celler trenger for å formere seg.

Deretter satte de sammen modellen med datasimuleringer som viser hvordan de to typene celler sprer seg i kroppen.

Matematikerne tilpasset deretter modellen med nøyaktige resultater fra laboratorieforsøk med ekte celler.

Målrettet medisin

For å få modellen til å passe måtte forskerne gi kreftcellene mye større evne til å spre seg, selv når de var trengt sammen og manglet plass.

Normale celler kunne altså ikke tiltvinge seg plass på samme måte som de syke.

Forskerne har dermed funnet en mulig forklaring på hvorfor kreftceller kan dele seg og danne svulster – selv i veldig tett vev.

På sikt kan oppdagelsen hjelpe dem til å utvikle medisiner som går målrettet etter å utslette nettopp den egenskapen hos kreftceller og dermed hindre at de mest dødbringende svulstene oppstår.