Shutterstock

Kan man aldri få kreft i hjertet?

Man hører aldri om folk som har kreft i hjertet. Hvorfor blir nettopp dette organet tilsynelatende spart?

Man kan godt rammes av kreft i hjertet, men sykdomsvarianten er uhyre sjelden.

Man registrerer under ett tilfelle per én million mennesker hvert år.

Cellene i hjertet deler seg nemlig stort sett ikke, og dermed atskiller de seg fra de såkalte epitelcellene som hyppigst er opphav til kreftsvulster.

De finnes i lungene, tarmene og brystvevet, samt i huden og kjertlene.

I hjertet finnes derimot ingen epitelceller, bare hjertemuskel- og bindevevsceller, og disse celletypene er langt mindre utsatt for kreftutvikling.

Kreftsykdommen kan spores tilbake til genetiske feil i cellenes DNA.

Feilen oppstår når cellen deler seg, og deretter deler de muterte cellene seg ukontrollert og danner en kreftsvulst.

Fordi det foregår mange millioner celledelinger i kroppens epitelceller hver eneste time, er det der faren for å få kreft er størst.

Men spredning av kreft fra andre steder i kroppen til hjertet skjer likevel ofte.

I ca. 10 prosent av tilfellene vil en dødelig kreftsykdom ha metastaser eller datterceller i hjertet.

Fordi hjertet er en pumpe, kan selv godartede svulster være farlige.

Store svulster kan hindre og stenge blodtilførselen til et hjertekammer med akutt hjertestans som resultat.

Man vet ikke så mye om hvorfor noen utvikler kreft i hjertet.

Men ut fra studier utført på dyr, vet man at det er visse hunderaser som er mer utsatt for å få hjertekreft enn andre.

Det kan tyde på at det må foreligge en arvelig disposisjon for å utvikle dette sjeldne sykdomstilfellet.