Kunne kreft behandles i antikken?

Hvor langt tilbake i tiden har mennesket forsøkt å behandle kreftsykdommer?

© Patrick S. Randolph-Quinney/UCLAN

Mennesker har blitt rammet av kreft til alle tider, og et av de eldste kjente tilfellene er omkring 1,7 millioner år gammelt. Det er snakk om en svulst på en forsteinet tåknokkel fra Sør-Afrika.

Knokkelen stammer antagelig fra den tidlige menneskearten Homo erectus. Om eieren av tåen har forsøkt å gjøre noe med den, kan vi ikke vite.

knogle kræft

Et av de eldste kjente tilfellene av kreft er funnet i en knokkel som er 1,7 millioner år gammel.

© Patrick S. Randolph-Quinney/UCLAN

Når det gjelder vår egen art, kan vi spore kreftbehandling flere tusen år tilbake i tid.

Rundt år 1750 f.Kr. fjernet babylonierne kreftsvulster kirurgisk, og det samme gjorde egypterne et århundre senere.

De forsøkte også å brenne vekk kreftsvulster og kurere magekreft med et oppkok av bygg blandet med nøtter. Kreft i livmoren ble behandlet med en blanding av ferske dadler og grisehjerne i skjeden.

Strålebehandling er over hundre år gammel

Romerne brukte også kirurgi for å fjerne kreftsvulster slik vi gjør i dag. Men vi må fram til 1900-tallet for å finne kimen til dagens to andre viktige behandlingsformer.

Strålebehandling av kreftsvulster ble tatt i bruk i 1904, noen få år etter at fysikeren Marie Curie oppdaget det radioaktive stoffet radium.

I 1942 prøvde amerikanske forskere for første gang å behandle kreftpasienter med cellegift, noe som i dag er et av våre mest effektive midler mot kreft.