Shutterstock

Honningbiens gift blir nytt våpen mot kreftceller

Et stoff i biens gift tar livet av kreftceller på under en time. Oppdagelsen kan føre til en ny behandling for aggressiv brystkreft.

Et stikk fra en bie kan være dødelig for mennesker som er allergiske. Men giften kan også redde liv, viser forsøk foretatt av forskere ved Harry Perkins Institute of Medical Research i Australia.

Forskerne undersøkte om honningbiens gift kan brukes mot en spesielt aggressiv form for brystkreft som kalles triple-negativ.

Den er kjennetegnet ved at de syke cellene mangler noen karakteristiske proteiner på overflaten som andre kreftceller har, og som de fleste typene kreftmedisin retter seg mot. Derfor er kreftformen vanskelig å behandle.

Omkring halvparten av biens gift består av stoffet melittin, som i nye forsøk har vist seg å drepe spesielt aggressive brystkreftceller.

© Shutterstock

Forskerne sprøytet inn giften i brystkreftsvulster dyrket i laboratoriet. På under en time drepte giften alle kreftcellene.

Da forskerne deretter gjentok forsøket på kreftsvulster i mus, hadde giften den samme virkningen. Og det viste seg at sunne celler rundt svulsten ikke tok skade når forskerne brukte den riktige dosen.

Gift har mange funksjoner i hverdagen, og noen av dem er harmløse. Her kan du oppdage verdens giftigste stoffer.

Angriper på flere måder

Det virksomme stoffet i giften kalles melittin, og det angriper kreftcellene på flere måter. Først skaper det hull i cellenes overflate, noe som i seg selv tar livet av mange av dem. Og når stoffet er inne i cellene, forstyrrer det kjemiske signalveier, slik at cellene ikke lenger kan dele seg.

Honningbien bruker giften når den stikker, men giften virker også inne i biens egen kropp som vern mot bakterier og virus.

© Shutterstock

Melittinens evne til å slå hull i kreftcellene ga forskerne ideen til å teste stoffet sammen med cellegiftmedisin, som ellers ikke kan trenge inn i cellene. Også da ble virkningen enda bedre.

Biens gift kan dermed både bli et kreftmiddel i seg selv og et våpen som forbedrer effekten av andre behandlinger.