Shutterstock
Kvinde ligger i seng og er blevet diagnosticeret med lungekræft.

Banebrytende teknologi avslører lungekreft fire år tidligere enn før

En skjellsettende studie, basert på mer enn 12 000 nåværende og tidligere røykere i Skottland, viser lovende resultater for å finne lungekreft i sykdommens tidligste stadier.

«Du er frisk nå. Men du får nok lungekreft om noen år.» Slik kunne en av spådommene fra en banebrytende skotsk studie lyde.

Studien har ett spesifikt fokus: lungekreft. Og med god grunn.

I Skottland er den kreftformen årsaken til en fjerdedel av alle kreftrelaterte dødsfall.

85 prosent av pasientene i Storbritannia får først en kreftdiagnose når sykdommen har spredt seg til andre steder i kroppen.

Det vil forskere fra St. Andrew-universitetet gjøre noe med. I en ny studie presenterer de en helt ny teknikk.

I alt 12 208 nåværende og tidligere røykere i alderen 50–75 år har bidratt til studien. Den nye teknikken, EarlyCDT, skal avsløre kreft opptil fire år tidligere enn dagens metoder.

©

Slik finner EarlyCDT kreft før andre

Diagnoseteknikken EarlyCDT kombinerer et patentert enzym laget til blodprøver og en rekke røntgenfotografier av lungenes indre – bedre kjent som CT-skanninger.

Forskerne måler nivåer av sju autoantistoffer – stoffer som dessverre bekjemper kroppens antigener.

Antigener er peptider, små biter av protein, som binder seg til membranen på infiserte celler. Hvis antigenet kommer inn i cellen, oppstår en immunreaksjon, og immunsystemet blir satt på jobben.

De sju autoantistoffene blir ofte observert i nærheten av svulstrelaterte antigener, som i dette tilfellet er knyttet til lungekreft.

Når blodprøven blandes med spesifikke enzymer, vil de til en viss grad kunne gjenkjenne bestemte molekyler – og dermed peke ut kreftceller. Denne teknologien er ikke ny i seg selv. Den er kjent under navnet ELISA, enzym-linked immunosorbent assay, og har vært i bruk siden 1966.

Det nye i denne forbindelsen er enzyminnholdet, som bedriften som står bak, ikke vil røpe. Og så er det mengden av CT-skanninger.

Flere CT-skanninger

Blodprøvene fra forsøkspersonene som hadde kreft, viste at nivåene for de sju autoantistoffene lå markant høyere enn for de svulstrelaterte antigenene. Og det gir en indikasjon på at noe er galt.

Hvis blodprøvene viser høye nivåer av autoantistoffer, innleder forskerne eller legene et program med hyppige CT-skanninger. Da kan de finne svulsten på et tidlig stadium.

Den største av sitt slag

Resultater fra studien er banebrytende. Og den regnes for å være verdens største studie med fokus på lungekreft.

Av de 12 208 skottene var det 894 som fikk EarlyCDT. Av dette ble 41,1 prosent – som svarer til 367 deltakere – diagnostisert med kreft i de tidligste stadiene: 1 og 2.

Det er i de stadiene kreften ikke har spredt seg, slik at sjansen for å operere vekk svulsten er størst.

Kontrollgruppen på 314 personer fikk ikke EarlyCDT. Og her var det bare hos 26,8 prosent – eller om lag 84 deltakere – man fant lungekreft i stadium 1 og 2.

Studien påviste også en lavere dødsrate blant de som mottok EarlyCDT.

Studien ble sponset av Universitetet i Dundee, NHS Tayside – en region som ivaretar flere aspekter av innbyggernes helse, akkurat som i Danmark – og er medfinansiert av skotske myndigheter og bedriften Oncimmune.