Bakterier beskytter mot kreft

Bakterien Staphylococcus epidermidis vokser naturlig på huden vår. En bestemt stamme av bakterien beskytter oss mot hudkreft, avslører museforsøk.

© Shutterstock

Kanskje har du allerede en bakterie som beskytter mot hudkreft på huden din.

Amerikanske forskere ved University of California har nettopp oppdaget at noen av oss bærer rundt på en stafylokokkbakterie med den gunstige egenskapen.

Hindrer kreftceller i å dele seg

Forskerne undersøkte forskjellige stammer av bakterien Staphylococcus epidermis, som lever på huden vår i ulike varianter.

I laboratoriet utsatte de først museceller for de ulike bakteriestammene og oppdaget at særlig én stamme hadde evne til å hindre at det oppsto kreftceller.

© UCSD

Nærmere studier viste at akkurat denne varianten av bakterien skiller ut et stoff som kalles 6-HAP, som ligner en av byggesteinene i DNA og derfor blokkerer kopieringen av DNA i kreftceller.

6-HAP stopper veksten av kreftceller, men hemmer ikke de normale hudcellene i å vokse, siden egne enzymer i normale celler ser ut til å blokkere stoffets ødeleggende virkning.

1 av 5 har bakterie

Forskerne smurte deretter de ulike bakteriestammene på ryggen til hårløse mus og utsatte dem for sterk UV-stråling gjennom tolv uker.

De musene som hadde fått den mest lovende varianten av bakterien, utviklet i gjennomsnitt bare én svulst hver, mens mus med andre bakterievarianter utviklet hele 4–6 kreftsvulster.

Bakterien bruker antagelig stoffet selv som et våpen mot fremmede bakterier.

Foreløpige studier viser at omkring 20 prosent av oss har bakterier på huden som skiller ut 6-HAP. Stoffet kan kanskje hjelpe forskerne til å bekjempe hudkreft.t.