Alger skal bekjempe kreft

Med riktige gener og nok sollys kan alger manipuleres til å produsere hudkreftmedisin i enorme mengder.

Milliarder av alger skal masseprodusere sjeldne naturlige stoffer som kan behandle blant annet hudkreft.

© Shutterstock

En rekke naturlige stoffer fra medisinske planter har evnen til å ta livet av kreftceller. Et av dem er et såkalt terpenoid med navnet ingenol-3-angelat, som er et middel mot hudkreft.

Stoffet finnes bare i harpiksen av planten Euphorbia peplus og er nærmest umulig å masseprodusere i laboratoriet. Derfor har forskerne nå fått hjelp av små, encellede organismer som lever av sollys og karbondioksid: alger.

Kreftdrepende gener overføres til algen

Forskerne har identifisert de genene i planten som står bak ingenol-3-angelat. Genene koder for spesielle enzymer som danner det kreftdrepende stoffet.

Ved å sette inn genene i algene kan forskerne manipulere de små organismene til å produsere stoffet i mye større mengder enn de opprinnelige plantene kan.

Flere typer kreft kan behandles

Den vellykkede produksjonen av hudkreftmedisin har gitt forskerne blod på tann. Metoden kan også produsere flere kreftmedisiner, som er enda sjeldnere og dermed mer verdifulle.

Forskerne må nå utvikle en metode til å trekke virkestoffene enda mer effektivt ut av algene før produksjonen kan settes i gang for alvor.

Les mer: Alger går til krig mot fedme og malaria

Alger kan ikke bare produsere kreftmedisin, men brukes også til bl.a. vekttapsmidler og malariamedisin. Les mer om den nyttige teknologien her: