Shutterstock
Menneskemengde - immunitet

Koronavirus: Slik oppnår vi flokkimmunitet mot COVID-19

Når hoveddelen av en befolkning er immun mot en sykdom, hindrer det spredning og beskytter indirekte samfunnets svakeste. Prinsippet kalles flokkimmunitet og er til syvende og sist veien til å stoppe COVID-19.

COVID-19, bedre kjent som korona, smitter effektivt når mennesker kommer tett på hverandre.

Forskerne beskriver en sykdoms evne til å smitte i en befolkning uten immunitet ved det grunnleggende reproduksjonstallet R0.

Smittetrykket må ned

Ulike sykdommer har ulike R0.

For meslinger er det skyhøyt. Hvert tilfelle fører til mellom 16 og 18 nye tilfeller. For influensa er det noe lavere. Hvert tilfelle fører til mellom to og tre nye tilfeller.

For COVID-19 er R0 anslått til å ligge omkring 3,5 ved å se på de tidlige fasene av sykdommen i Kina.

Derfor spredte COVID-19 seg effektivt, men tross alt ikke eksplosivt, inntil myndighetene grep inn.

Når samfunnet reagerer på sykdommen, endrer det i praksis reproduksjonstallet eller smittetrykket. En måte å senke smittetrykket er god hygiene og avstand mellom mennesker.

I land der det ble den nye hverdagen, bremset det spredningen. Men før sykdomskurven snur, og antallet tilfeller faller, må smittetrykket ned under 1.

Andres immunitet beskytter

Et smittetrykk under 1 får til syvende og sist sykdommen til å dø ut. Hvis middelet er selvisolasjon av befolkningen, må det opprettholdes i veldig lang tid og kanskje i flere perioder. Det får ekstreme konsekvenser for samfunnet og verdensøkonomien .

En annen måte å stoppe sykdommer på er ved at en tilstrekkelig stor del av befolkningen er immune. Det kaller forskerne for flokkimmunitet.

Video: Slik virker flokkimmunitet

Hvor stor del av befolkninger som må være immune før smittetrykket kommer under 1, er avhengig av R0.

Hvis R0 for en sykdom er 2, må 50 prosent av befolkningen være immune før det oppstår flokkimmunitet. Hvis R0 er mellom 16 og 18, som for meslinger, må omkring 94 prosent av befolkningen være immune før det oppstår flokkimmunitet.

Vaksinasjon er veien fram

Hvis COVID-19 har en R0 på 3,5, krever flokkimmunitet at litt over 70 prosent av befolkningen er immune.

Flokkimmunitet oppnås mest effektivt gjennom vaksinasjoner. Slik ble den fryktede sykdommen kopper bremset og til syvende og sist utryddet.

En masseprodusert vaksine mot COVID-19 ligger imidlertid antagelig minst et år inn i fremtiden..

Imens faller smittetrykket heldigvis også langsomt av seg selv.

Det skjer ved at flere og flere blir smittet med COVID-19 og deretter friske. Det gjør dem med stor sannsynlighet immune, selv om forskerne fortsatt diskuterer omfang.