shutterstock
Coronavirus mondkapje

Koronavirus og barn – slik blir barn rammet av viruset

Barn har vært underrepresentert i koronastatistikken, men med deltavariantens inntog har bildet endret seg drastisk.

Hvor mange barn smittes med koronavirus?

Små barn blir ofte smittet med for eksempel influensa og forkjølelser, men når det gjelder koronavirus, står de bare for en mindre del av det samlede smittetallet.

Slik var det tidlig i pandemien.

Men så gjorde delta-varianten av SARS-CoV sitt inntog.

Deltavarianten dominerer blant barn og unge

I England, der deltavarianten herjer, dominerer aldersgruppen 2–24 år statistikken. 1,8–2,8 prosent av gruppen blir smittet. For dem som er over 70, er tallet 0,6.

Antallet innleggelser med covid-19

Andelen innlagte og døde er fortsatt størst hos de eldre, men i smittetallene blir det flere barn og unge.

© Office for National Statistics and Public Health England

Oversikter fra USA, som også opplever en ny smittebølge med deltavarianten, viser at de yngre generasjonene blir rammet i så høy grad at medier nå kaller helsekrisen de unges pandemi.

Statistikken viste at 1,4 av 100 000 barn og unge opptil 17 år var innlagt med covid-19 i midten av august.

Tallet svarer til innleggelsestallene for samme befolkningsgruppe i januar 2021 til tross for at smittebølgen i USA den gangen var mer omfattende.

To faktorer driver det endrede mønsteret:

  • Deltavarianten er dobbelt så smittsom som andre varianter.
  • Barn og unge er den siste befolkningsgruppen som blir vaksinert.

Stigningen viser seg ved at en høyere andel enn tidligere av alle innlagte med covid-19 er barn. Den nye statistikken må imidlertid sees i lys av færre innleggelser i de andre befolkningsgruppene.

Frykten blant forskere er at deltavarianten forverrer sykdomsforløpet for barn, men det ser altså ikke ut til å være tilfellet.

I USA, der deltavarianten er den mest utbredte, ender 23 prosent av de innlagte barna på intensiven. Før var tallet 27 prosent.

Barns symptomer på koronavirus

Mye tyder heldigvis på at barn under 18 år som regel opplever milde symptomer hvis de blir smittet med koronavirus.

Her er noen av de vanligste symptomene på koronavirus hos barn:

  • tørrhoste
  • feber
  • nedsatt allmenntilstand – ofte vil barna bli trøtte og slappe og miste lysten til å leke
  • vondt i halsen
  • forkjølelse
  • diaré

Deltavarianten gir andre symptomer

Med deltavarianten får barn i litt flere tilfeller hoste og feber, og sjeldnere forkjølelse, diaré og utslett.

Ofte vil ikke barna ha alle symptomer på en gang.

I en tidligere kinesisk studie av 2143 koronasmittede barn (0–18 år) hadde omkring halvparten milde symptomer som feber, hoste og tretthet, mens 39 prosent hadde moderate symptomer som for eksempel lungebetennelse.

Fire prosent hadde ingen symptomer, men forskning viser at det ikke betyr at de ikke kan smitte andre.

Noen forskere mener at barn oftere får symptomer, men vurderingen er fortsatt ikke underbygd av vitenskapelige artikler

Studier viser imidlertid at bare 4,4 prosent av smittede barn får senskader, sammenlignet med om lag hver tredje i den voksne befolkningen.

De yngste – fra 0 til 29 – slipper også raskest unna senskadene.

Ifølge forskere har ikke deltavarianten endret ved symptomenes varighet hos barn.

Barn og koronavaksine

Årsakene til at mange barn fortsatt ikke har fått tilbud om koronavaksine, er en ekstra aktpågivenhet overfor bivirkninger, og at de yngste hittil har hatt få symptomer og de letteste sykdomsforløpene.

Men utviklingen den siste tiden har gjort at barn og unge er de neste i vaksinekøen.

I visse land blir alle mellom 12 og 18 allerede tilbudt vaksine, og ifølge forskningsresultatene er vaksinene trygge.

Vaksineprodusentene Moderna og Pfizer har siden mars testet koronavaksiner på barn ned til seks måneder. Resultatene ventes å være klare i løpet av 2021.

Koronavaksine beskytter barn og unge

I USA er ti ganger så mange uvaksinerte 12–17-åringer innlagt med covid-19 enn vaksinerte i samme aldersgruppe.

Derfor oppfordrer myndighetene foreldre sterkt til å la barna sine bli vaksinert.

Tyrkiske barn går med munnbind på skolen

For skolebarn som ikke er vaksinert, er munnbind, avstand og skjerming eneste vern mot covid-19.

© Shutterstock

De siste oversiktene fra USA viser også at smitten blant barn er lavest i de områdene der flest er vaksinert.

Uansett om vaksinen hos noen bare dekker i begrenset grad, vil den høyere vaksineoppslutningen dempe smittespredningen i samfunnet slik at smitten rammer færre uvaksinerte, som først og fremst er de yngste.

Studier har vist at risikoen for smitte eksisterer overalt, fra barnehager til grunnskoler, men at deltavarianten ikke øker risikoen for smitte disse stedene så lenge visse restriksjoner overholdes.

Smitten har tidligere først og fremst vært fra voksne til barn, men med gjenåpning av skoler og barnehager kan det holde på å endre seg slik at smitten mer går fra barn til barn.