Shutterstock

Koronavirus henger i luften i flere minutter etter et host

Virusbærende dråper fra et host svever i luften i flere minutter i for eksempel en butikk, viser en visualisering som understreker hvor viktig det er å bli hjemme ved sykdomstegn.

Koronavirus kan i laboratorieforsøk henge i luften i små flybårne partikler som kalles aerosoler – og nettopp den egenskapen er skyld i de nye retningslinjene for hvordan vi ferdes i det offentlige rom.

Konsentrasjonen av viruspartikler i luften blir under åpen himmel raskt fortynnet og faller til bakken, mener forskere. Men i lukkede rom, som butikker, arbeidsplasser eller institusjoner, er dynamikken mer usikker.

Fire finske forskergrupper har lagt til flere nyanser til forståelsen av smittespredningen med en 3D-visualisering av hvordan aerosoler beveger seg i et ventilert lokale som ligner en butikk.

Se viruspartikler spre seg i supermarkedet minutt for minutt:

Forskergruppene bestod av eksperter innen blant annet væskedynamikk, virologi og ventilasjonsanlegg, og de gjennomførte hver sine studier av aerosolenes bevegelser på en superdatamaskin.

Alle gruppene oppnådde sammenlignbare resultater.

Mikroskopiske dråper bærer virus

Aerosoler kan være støv og røyk, men også bitte små dråper som spres når vi hoster, nyser og snakker.

Visualiseringen følger spredningen av aerosoler som er mindre enn 20 mikrometer – som svarer til diameteren på de tynneste menneskehårene. I et tørt host er dråpene typisk under 15 mikrometer.

Et host kan sende ut flere tusen aerosoler og selv de minste aerosolene, på under fem mikrometer, kan inneholde smittsomme viruspartikler – i hvert fall fra influensa.

Visualisering bekrefter retningslinjer

Om hostet ville føre til smitte over butikkhyller – og dermed om COVID-19 er luftbårent – er imidlertid omdiskutert.

Studier av luften på sykehus med COVID-19-pasienter kom fram til viruspartikler i halvparten av prøvene, men om virus i luften er nok til å smitte andre, krever ytterligere studier.

De finske forskernes visualisering understreker uansett at det er viktig å følge myndighetenes anvisninger og bli hjemme ved selv de minste sykdomstegn.

Alle bør også unngå de mest trafikkerte innendørsarealene og for eksempel handle på når det ikke er så travelt.