ImageSelect

Kan en pandemi nå hele verden på en uke?

I filmen Inferno truer et dødelig virus med å spre seg fra en sisterne i Istanbul til 95 prosent av jordas befolkning på bare en uke. Kan en pandemi virkelig spre seg så raskt?

Pandemi kan utvikle seg på et halvt år

En virussmitte kan ikke spres raskere enn det atmosfærens sirkulasjon tillater. Dessuten krever det ofte minst et døgn fra et virus har slått seg ned i en vert til den har overtatt cellenes produksjonsapparat og kan skape nye kopier av seg selv som igjen kan smitte neste offer.

Et virus vil derfor bruke omkring en måned på å innta den halvkule den bryter ut på, og minimum et halvt år på å smitte hele kloden og bli en global pandemi.

Dødelig influensa sprer seg på seks måneder

En simulering viser at et utbrudd av en mutert fugleinfluensa kan drepe over 30 millioner på et halvt år.

© ImageSelect

Måned 1. Totalt antall døde: 28.582

Et virus bryter ut og smitter 800 mennesker i Sørøst-Asia. Den sprer seg mellom land og verdensdeler via flyreiser.

© ImageSelect

Måned 3. Totalt antall døde: 10.120.312

For hver person som smittes med viruset, sprer den seg i gjennomsnitt til litt over to andre, men maksimalt tre andre.

© ImageSelect

Måned 6. Totalt antall døde: 32.918.534

Etter seks måneder har viruset spredt seg til hele verden. Antall døde har blitt tredoblet på tre måneder, og spredningen fortsetter.

Fire betingelser bestemmer farten

For at en sykdom skal kunne spres raskt, må den oppfylle fire betingelser:

Først og fremst må sykdommen spres via luften og kunne smitte over lange avstander.

I tillegg må sykdommen være så aggressiv at selv noen få viruspartikler eller bakterier kan smitte en person.

Til slutt må sykdommen formere seg raskt, og så må verten spre smitten mens vedkommende fortsatt ikke har symptomer på sykdommen, slik at kontakten med andre fortsetter i stedet for at verten isolerer seg.

Influensa fyller mange av betingelsene

I dag er influensa den sykdommen som er tettest på å oppfylle kriteriene for rask spredning.

Verst var antagelig 1918-influensaen – også kjent som spanskesyken – som drepte 50–100 millioner av jordas den gang 1,8 milliarder innbyggere.